Lia Belilos: ‘HR spreekt nu gezamenlijke taal’

CHRO profiel: Lia Belilos
‘Verbinding’ is een van de belangrijkste kernwaarden van CHRO Lia Belilos. Dit principe betaalt zich uit in impact op het HR-beleid bij Arcadis.

Lia Belilos was de eerste van haar familie die naar de universiteit ging. Haar vader, een bollenkweker, betrok haar al vroeg bij bedrijfsbeslissingen. Zijn kinderen hadden namelijk meer opleiding genoten dan hijzelf. De achtergrond van Belilos, Global HR Director van Arcadis, gaf haar ‘waarden waaraan ze graag vast wil blijven houden’.

Ieder mens is gelijk

Bescheidenheid, verantwoordelijkheid en vlijt zijn de belangrijkste kernwaarden van Belilos, genomineerde voor de CHRO of the Year Award 2017. Maar ook het principe dat ieder mens gelijk is. Sindsdien bleef ze zichzelf altijd uitdagen om verbinding te blijven houden met mensen uit alle gelederen van de samenleving.

Verbindend, toegankelijk en uit principe niet hiërarchisch. Die woorden omschrijven Belilos het best. Dat blijkt ook uit de impact die Belilos de afgelopen jaren op het HR-beleid heeft gehad.

Eén gezamenlijke taal

Dat is te zien in omvorming van de organisatiestructuur die Arcadis de afgelopen jaren onderging: het betekende een cultuuromslag. Aan Belilos en haar HR-team de taak om alle bedrijven die de afgelopen jaren onderdeel werden van Arcadis, meer met elkaar te laten samenwerken in ‘één Arcadis’. Te beginnen bij alle verschillende HR-afdelingen.

‘Bij zo’n organisatieverandering heb je één gezamenlijke taal nodig om op te kunnen bouwen. In mijn voorgaande organisatie was die er gewoon, dat hoefde je niet uit te leggen. Die taal, zeker als het gaat over talent, heb je nodig om ‘dat ene bedrijf’ te worden. Als je het hebt over high potentials, moet je wel weten wat een ‘high potential’ inhoudt bij Arcadis. Die taal hebben we nu langzamerhand kunnen laten landen: we verstaan elkaar meer wanneer we over talent spreken.’

Lees ook: de interviews met de andere genomineerden: Janine Vos (CHRO Rabobank) en Hein Knaapen (CHRO ING)

CEO selecteren

Maar haar impact gaat verder dan het neerzetten van een overkoepelend talentmanagement en leiderschapsprogramma. ‘We weten nu beter wat we ‘onder de stenen’ hebben en waar we mensen nodig hebben. Maar het gaat er niet alleen om wat je neerzet, ook waartoe het bijdraagt. Als je daardoor een ander soort mensen aantrekt, dan verander je ook het bedrijf zelf. Dat werkt door tot in de top van de organisatie.

Zo werkte ik mee aan het selectieproces voor de onlangs benoemde CEO. Als je de Supervisory Board kunt adviseren over de te selecteren CEO, heb je écht een directe impact op de organisatie.’

Stempel op cultuur

Belilos’ visie op verbinden en samenwerken drukt ook een stempel op de organisatieontwikkeling. Haar ambitie is om die visie te integreren in de cultuur van Arcadis.

‘Ik probeer mensen wereldwijd te verbinden, zodat we de beste oplossingen kunnen realiseren voor onze klanten. We hebben veel hoogopgeleide kenniswerkers. Als zij hun kennis nog meer gaan delen, worden ze daar niet alleen zelf beter van, ook de organisatie en de samenleving als geheel. Zo ver zijn we nog niet, daarvoor moeten we nog bouwen aan een stukje vertrouwen. Maar daar leg ik wel mijn ambitie neer.’

Lees het hele interview over de inspiratie en innovaties van Lia Belilos in het nieuwste CHRO Magazine.