Harvard leiderschapsprofessor Linda Hill: uitmuntende leider ontwikkelt 8 kernkwaliteiten

Grote leiders worden niet geboren met uitmuntende leiderschapskwaliteiten, maar zijn er goed in onderscheidende eigenschappen te ontwikkelen. Leiderschapsexpert Linda Hill ziet daarin een patroon.

Grote leiders worden niet geboren met uitmuntende leiderschapskwaliteiten. Waar ze wel goed in zijn is om zich in omstandigheden te brengen waarin ze moeten leren, zich aan moeten passen en moeten ontwikkelen. Daardoor beschikken ze over zo’n acht essentiële leiderschapskwaliteiten, die door professor Linda Hill, hoogleraar aan de Harvard Business School en erkend specialist op het gebied van leiderschap, in kaart zijn gebracht.

1. Authenticiteit

Oprecht en trouw zijn aan wie je bent, is van fundamenteel belang voor succes, in welke rol dan ook. De leider moet haar/zijn beste zelf moet belichamen, om te motiveren en te inspireren. Het gaat om meer dan competentie, mensen moeten vertrouwen krijgen en de relatie aan willen gaan om risico’s met je te nemen, aldus professor Hill. Dit inzicht hangt samen het vermogen om zelfbewust te zijn. Ga er niet van uit dat anderen de voorwaarden zullen ontdekken voor jouw succes.

2. Nieuwsgierigheid

Nieuwsgierigheid is een kwestie van mentaliteit, het is volgens professor Hill geen competentie. Het gaat om het verkennen van onbekende gebieden en de kunst van het mogelijke te begrijpen. Uitmuntende leiders hebben een ‘van buiten naar binnen’-perspectief op hun organisaties en hun teams. Dat geeft ze het vermogen om situaties te bekijken vanuit het standpunt van externe belanghebbenden, zoals klanten of concurrenten. Hun beslissingen houden rekening met de bredere context, die verder gaat dan alleen de interne organisatiedynamiek. Sta daarom open voor nieuwe ervaringen en mensen van buiten de directe en indirecte omgeving,raadt Hill aan. Durf fundamentele of naïeve vragen te stellen, verdiep je in je persoonlijke interesses, want die zijn een uitstekende bron van nieuwsgierigheid.

3. Analytisch vermogen

Complexe problemen oplossen hoort bij leiderschap, net als het achterhalen van de oorzaken. Vertrouwen op je gevoel is niet voldoende. Wie zich concentreert op oorzaak-en-gevolgrelaties en aandacht heeft voor patronen en trends, ontwikkelt analytisch vermogen. Volgens Hill gaat het er niet om dat een leider datagedreven is, maar ‘data-geïnformeerd’ te zijn.Houd er rekening mee dat data door mensen zijn gemaakt en dat ze slechts een bron van informatie zijn. Leiders moeten zich verdiepen in de complexiteit van datacollectie, de implicaties ervan begrijpen en op hun hoede zijn voor mogelijke vooroordelen. De opdracht is om de extra informatie die verborgen zit in data bloot te leggen en te ontcijferen.

4. Aanpassingsvermogen

Aanpassingsvermogen bevordert een agile cultuur die in staat stelt om snel te reageren op veranderingen. Aanpassingsvermogen is te versterken door uit de comfortzone te stappen, bijvoorbeeld door samen te werken met mensen uit een andere discipline of door in het buitenland te werken.

5. Creativiteit

De meest innovatieve ideeën komen vaak voort uit mogelijkheden die binnen handbereik liggen.Leiders hoeven niet zelf de aanpassingen aan te brengen, maar een omgeving creëren die de creativiteit van anderen stimuleert.

6. Dubbelzinnigheid

Dubbelzinnigheid gaat over het vermogen om tegenstrijdige ideeën een kans te geven en het omgaan met tegengestelde prioriteiten die even belangrijk lijken. Veel mensen trappen in de valkuil van lineair denken waardoor ze de wisselwerking tussen verschillende dynamieken over het hoofd zien. Het omarmen van ambiguïteit vereist dat een leider zich goed op de hoogte stelt van de complexiteit van verschillende situaties.

7. Veerkracht

Leiders die voorop lopen kunnen botsen met een competitieve zakelijke omgeving. Het helpt als ze dan de veerkracht hebben om zich te herpakken als ze van hun koers afwijken. Veerkracht wordt gestimuleerd door bijvoorbeeld opdracht aannemen zonder een duidelijke definitie van succes. Dat kan verontrustend zijn, maar door die uitdaging neemt de veerkracht toe.

8. Empathie

Het begrijpen van en verbinden met anderen op emotioneel niveau is een sleutelkenmerk van sterk leiderschap. Leiders moeten relaties onderhouden, vertrouwen opbouwen en actief samenwerken met hun de mensen van hun teams. Het ontwikkelen van emotionele intelligentie leidt tot een dieper inzicht in de complexe uitdagingen waar anderen mee te maken hebben. Het stelt leiders in staat om een ondersteunende en verzorgende omgeving te creëren. Leer te communiceren met mensen met verschillende achtergronden, want dat geeft inzicht in andere perspectieven.