Loon steeg afgelopen jaar

De gemiddelde loonafspraak bedroeg afgelopen jaar 1,5 procent.

2016 was een opmerkelijk kalm en geleidelijk verlopend cao-jaar. Dat constateert werkgeversvereniging AWVN in haar evaluatie van het verloop van onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden in het afgelopen jaar. 

Lees ook: Recordvraag naar hoogopgeleide HR-professionals
                  Eindevaluatie cao-seizoen 2016 (website AWVN)

In totaal werden in het jaar 2016 374 nieuwe cao’s afgesproken. Dat is in absolute aantallen minder dan in andere jaren, vooral doordat er minder cao’s afliepen. De gemiddelde loonafspraak bedroeg afgelopen jaar 1,5 procent met kleinere uitschieters naar boven en onder. Door de meevallende inflatie en door lastenverlichting resulteerde dit in een koopkrachtstijging voor werkenden van 3,9 procent.

De werkgeversvereniging toont zich nog niet tevreden over de vorderingen rond ‘kwalitatieve  onderwerpen’ als afbouw van de zogenaamde ‘ontziemaatregelen’ voor ouderen en duurzame inzetbaarheid. In 2017 wil AWVN meer aandacht voor en afspraken over dergelijke onderwerpen tijdens de onderhandelingen.