‘Loonstijging overheid blijft achter’

De lonen bij bedrijven stijgen gemiddeld harder dan de lonen van mensen in dienst van de overheid.

Volgens werkgeversvereniging AWVN bedraagt de gemiddelde loonafspraak van alle 207 in 2017 afgesloten cao’s 1,64 procent. De loonstijging voor mensen in de zorg, het onderwijs en bij de overheid blijft daar met een gemiddelde van 1,43 procent ruim achter.

Exclusief de zorg zou de gemiddelde loonstijging in de publieke sector met gemiddeld 1,14 procent nog lager uitvallen. Volgens de werkgeversvereniging kan het achterblijven van de lonen in de publieke sector te maken hebben met zowel de lagere reactiesnelheid in de betreffende sectoren als met kabinetsbeleid.

De werkgeversvereniging is betrokken bij het merendeel van de alle 900 cao's en bij een belangrijk deel van de arbeidsvoorwaardenregelingen in Nederland.

(ANP)