Loyaliteit werknemers met sprongen gestegen

Tevredenheid over leidinggevenden, onvrede over managementteam.

Werkend Nederland is in deze coronatijd meer dan ooit verbonden met de werkgever. Het enthousiasme, berekend via de zogenoemde employee Net Promoter Score, steeg van -3 in 2020 naar +12 in 2021. 

Dat betekent dat er voor het eerst sinds jaren meer promoters (enthousiaste medewerkers) dan detractors (minder of niet-enthousiaste medewerkers) zijn. Over de gehele linie ligt de gemiddelde tevredenheid van Nederlandse medewerkers op een 7,4. Dat was vorig jaar nog een 7,1. Dit blijkt uit het medewerkerbelevingsonderzoek dat onderzoeks- en adviesbureau Integron jaarlijks uitvoert onder 5.100 deelnemers verdeeld over twaalf branches. 

“Wij concluderen dat veel organisaties tijdens COVID-19 echt proberen in contact te blijven met hun werknemers, zo goed mogelijk inspelen op hun verwachtingen en hen optimaal faciliteren waar nodig”, aldus Elise Kamhoot, research consultant bij Integron.

De communicatie, direct leidinggevende en de arbeidsomstandigheden kennen de sterkste stijging. Over het algemeen waardeert werkend Nederland de aspecten als fysieke veiligheid op de werkvloer (8,0), de samenwerking (met collega’s en de leidinggevenden) (7,6) en het werk zelf (7,6) het meest. Wat minder te spreken zijn medewerkers over de ondernemingsraad en het managementteam. 

De werkdruk nam in 2021 af, maar dat geldt niet voor alle branches. Zo blijft de werkdruk bovengemiddeld hoog (30%) in de sectoren zorg, onderwijs en retail. “Zeker als we kijken naar de zorg, dan is dat niet zo verwonderlijk gezien de extra druk die corona heeft gelegd op de medewerkers. Er wordt veel van ze verwacht”, aldus Kamhoot.