Machtige leiders zijn slechte teamspelers

Machtige mensen zijn in teamverband minder effectief en creatief en raken eerder verstrikt in conflicten, blijkt uit recent onderzoek.

Maar al te vaak zien we groepen leiders die niet slagen in het bereiken van hun doelen: wetgevers die het niet eens kunnen worden over een wetsvoorstel, staatshoofden die vruchteloos vredesonderhandelingen voeren,  raden van bestuur die rampzalige beslissingen nemen voor hun bedrijven. 
Die constatering is des te pijnlijker omdat onderzoekers al langer weten hoe zij individuele prestaties van leiders op verschillende manieren kunnen verbeteren. Waarom dat in teamverband moeilijker is, onderzochten Angus Hildreth en Cameron Anderson van de Haas School of Business, University of California in Berkeley. Zij publiceerden er een recent artikel over op HBR.org.
Individueel bijzonder goed 
Als mensen alleen werken, helpt een gevoel van macht hen informatie efficiënter te verwerken, creatiever te denken, en hun horizon te verbreden tot langere periodes. In het verlengde daarvan zou je veronderstellen dat groepen bestaande uit machtige individuen bijzonder goed zouden presteren. Uit het onderzoek van Hildreth en Anderson blijkt het tegendeel. Macht belemmert het vermogen van leiders met andere leiders om te werken.
Voor een reeks van experimenten haalden de onderzoekers meer dan duizend studenten en leidinggevenden naar hun laboratorium. Zij maakten opnamen van hun gedrag terwijl ze werkten aan verscheidene taken, zowel alleen als in groepen. Sommige taken testten creativiteit en doorzettingsvermogen, anderen besluitvorming en het vermogen overeenstemming te bereiken in complexe onderhandelingen.
Conflicten en miscommunicatie
Hieruit bleek dat de macht die leiders meer dan anderen in staat stelt individuele taken excellent uit te voeren, hun vermogen om effectief samen te werken met andere leiders ondermijnt. Interactie tussen leiders die gewend zijn aan het uitoefenen van macht is gevoelig voor conflict en miscommunicatie.