Marktleider VerzuimSignaal tiende parel aan de Visma-kroon

Met VerzuimSignaal voegt Visma opnieuw een marktleider toe aan zijn complete aanbod van onder meer HR-cloud-software. Het past in de Visma-filosofie om de klant optimale keuzevrijheid te bieden.

Aan ambitie geen gebrek bij Visma, Europa’s grootste leverancier van innovatieve cloud-software voor het digitaliseren van bedrijfsprocessen. Het Noorse bedrijf timmert al enkele jaren aan de weg met een buy-and-build-strategie. Visma is vanaf 2007 actief in Nederland, sinds kort ook de strategische groeimarkt, met als resultaat maar liefst tien overnames in twee jaar tijd. “Het streven van Visma in Nederland is het helpen van mensen en organisaties om elke dag beter te worden. Dat kun je alleen doen door op schaal impact te hebben. Daar is een groeistrategie een voorwaarde voor,” zegt John Reynders, op 1 september gestart als country-manager Nederland. 

De tiende parel in de kroon werd deze week VerzuimSignaal, marktleider op het gebied van online software voor verzuimbeheer en -preventie. “We zijn trots om VerzuimSignaal te mogen verwelkomen in de Visma-familie. Hiermee versterken we ons vermogen om bij te dragen aan de vermindering van het verzuim in Nederland, dat werkgevers op jaarbasis zo’n 11,7 miljard euro kost,” aldus Reynders. Naar aanleiding van de overname van VerzuimSignaal sprak CHRO hem samen met Danny Sanders, Managing Director van VerzuimSignaal. 
Visma beheert nu de pensioenen van 4 miljoen Nederlanders, verloont ruim 2 miljoen salarissen, biedt een miljoen Nederlanders een online leeromgeving, en monitort – na de komst van VerzuimSignaal – de verzuimdossiers van bijna 3,5 miljoen werknemers.

Wat betekent de jongste overname voor de klanten van VerzuimSignaal?
Sanders: “Aan de ene kant niets; aan de andere kant juist heel veel. VerzuimSignaal blijft VerzuimSignaal met dezelfde dienstverlening, dezelfde medewerkers en vanaf dezelfde locaties. Tegelijkertijd worden we onderdeel van een internationale organisatie die sterk is in HR-software en cloud-toepassingen. We verwachten met name voordelen door te kunnen meeliften op een sterk, mooi en groeiend merk en voordelen op het gebied van kennisdeling.” 

“Technologie ontwikkelt zich snel, wet- en regelgeving wordt steeds complexer. Denk aan de Europese privacyregels. Het scheelt heel veel als je op dit soort thema’s met een sterke partner kunt samenwerken. Zo kunnen we bijvoorbeeld gegevensuitwisseling versnellen en verbeteren. Een pakket als VerzuimSignaal vereist veel gegevensuitwisseling. Nu kunnen we actief kennis gaan delen voor het inrichten van een ecosysteem van databeheer waarin dit vergemakkelijkt wordt.”

Hoe sluit ruimte voor een eigen koers van VerzuimSignaal aan bij de visie van Visma? 
Reynders: “Dat is precies waar de Visma-bedrijfsfilosofie om draait. Wij geloven dat keuzevrijheid essentieel is voor de klant. Wij zijn ervan overtuigd dat per expertisegebied de specifieke marktomstandigheden – bijvoorbeeld de maatschappelijke dynamiek en wet- en regelgeving – zo uniek zijn dat je met één global solution niet voldoende uit de voeten kunt om de behoeften van de klant optimaal te bedienen. Daarom kiest Visma ervoor te werken met technologie die ontwikkeld is voor of in de lokale markt.”

In hoeverre is dit relevant voor grotere organisaties, zoals multinationals?
Reynders: “Onze ervaring is dat ook veel van de top-50 organisaties – waaronder ook wereldwijd opererende multinationals – behoefte hebben aan de mogelijkheid om te kunnen kiezen voor software voor specifieke processen, die op hun terrein tot de meest geavanceerde behoort. Denk bijvoorbeeld aan onze learning-managementprogramma’s. Die keuzevrijheid biedt klanten de mogelijkheid om met hun bestaande systemen te blijven werken. Wat ook voor global players een issue kan zijn. Het is zelfs mogelijk om binnen de organisatie lokaal met verschillende toepassingen te werken. Anderzijds kan Visma voor alles een totaalpakket aanbieden en organisaties compleet ontzorgen met het meest brede portfolio aan bedrijfskritische cloud software.”

Hoeveel lager zou die jaarlijkse 11,7 miljard euro aan verzuimkosten voor werkgevers kunnen worden door beter verzuimbeheer?
Sanders: ‘We zien het landelijke verzuim gestaag klimmen naar 4,3%, en dat stijgt verder, onder meer als gevolg van de vergrijzing en de hogere psychische druk die medewerkers ervaren. Daar is zeker winst te behalen. Daarnaast zie je de aandacht verschuiven van verzuimbeheersing naar preventie, meer specifiek het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Verzuimbeheer draait traditioneel om het voldoen aan de wettelijke regels, kostenbeheersing en mogelijkheden om de schadelast te verzekeren. Daar komt de toenemende aandacht voor duurzame inzetbaarheid de laatste jaren bij. Ofwel zorgen dat je medewerkers gelukkig zijn, graag bij de organisatie werken, zich kunnen ontwikkelen en productief kunnen zijn. VerzuimSignaal wil werkgevers optimaal faciliteren om op die thema’s effectief te zijn.’

Reynders: ‘Daarom ligt de combinatie van VerzuimSignaal met het volledige HR-portfolio van Visma zo voor de hand. Voor die sociaal-maatschappelijke component moet je namelijk veel breder kijken dan verzuim en het verzuimproces. Het Visma-portfolio bestrijkt de complete employee journey – van recruitment en compensatie, tot en met ontwikkeling, door- en uitstroom en alles daar tussen in. In dat opzicht kunnen wij voor het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid een strategische partner zijn. Wij kunnen die vraag in het breedst denkbare kader beantwoorden. Voor Visma is een markt van zo’n 7,3 miljoen werknemers, waarvan al 3,4 in de Visma-cloud deelnemen, daarom een belangrijke kans om een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke uitdaging om duurzame inzetbaarheid te verhogen.” 

Hoe gaat VerzuimSignaal bijdragen aan het verhogen van de duurzame inzetbaarheid?
Sanders: “Met de focus op duurzame inzetbaarheid worden twee nieuwe spelers steeds belangrijker: de manager en de medewerker. Zij gaan een veel actievere rol krijgen, die cruciaal is om werkelijk tot preventie te komen. Wij hebben hiervoor een medewerkersportaal ingericht, waar praktische informatie binnenkomt over de status van het re-integratieproces. Het informatieaanbod in dit portaal gaan we stap voor stap uitbreiden met gerichte content over bijvoorbeeld een gezondere leefstijl. Zo krijgen werkgevers een extra mogelijkheid om hierover te communiceren met hun medewerkers. Hetzelfde gaan we voor de managers doen met een managers-app. Eind dit jaar lanceren we deze app voor de manager, die hem of haar helpt zicht te houden op het verzuimproces van specifieke medewerkers, en naast verzuimcijfers ook bijvoorbeeld tips voor betere verzuimbegeleiding toont. Zo wordt het gemakkelijker om daar op het juiste moment de juiste dingen te doen. Dat schiet er in een grote organisatie eerder bij in. Software kan je zo op een eenvoudige manier helpen het contact persoonlijker te maken.”

Werkgevers uit bijvoorbeeld de facilitaire dienstverlening vinden het lastig om hun medewerkers online te bereiken. 
Sanders: “Het verzuimproces dat wij faciliteren is een verplicht onderdeel. Medewerkers moeten hiertoe toegang hebben en gebruiken dit ook om zich ziek te melden. De dialoog is er op dat moment dus al. Een app kan zo de basis vormen om communicatie omtrent niet verplichte onderwerpen te vergemakkelijken, bijvoorbeeld via alerts.”

Reynders: “Visma zet bovendien zwaar in op het succesvol maken van de customer journey. Daarvoor gaan we met klanten die journey bekijken, zowel vanuit de werknemer als vanuit de manager. Per HR-onderdeel – recruitment, onboarding, development, performance management, enzovoort – bekijken we wat hierin de uitgelezen momenten zijn om verzuim te adresseren en te zien hoe je dat kunt beïnvloeden. Tevens brengen we potentiële ‘blockers’ op die momenten in kaart. Zo realiseren we significante verbeteringen in de adoptie en het gebruik van technologie. Met die kennis zullen we ook het succes van VerzuimSignaal verder kunnen uitbouwen.” 

Sanders: “Dat maakt deze fusie zo interessant. Anders zouden we dit met eigen middelen verder moeten gaan ontwikkelen. Wij zijn speler in het specifieke verzuimdomein, waar Visma in het totale HR-domein actief is. Daarin verwachten we een positieve wisselwerking en toegevoegde waarde voor onze klanten.”

Jullie hebben de medewerkers en de klanten als eerste geïnformeerd over de overname. Waarom?
Sanders: “De samenwerking met Visma kan voor ons alleen geslaagd zijn, als die voor onze medewerkers geslaagd is. Onze filosofie is dat onze dienstverlening aan de klant en de kwaliteit van onze software begint bij de ambities en het werkplezier van onze medewerkers. Als wij met plezier kunnen werken aan mooie oplossingen waar we samen in geloven, krijgen onze klanten het beste wat wij te bieden hebben. Tegen die achtergrond gaan we nu stap voor stap kennis maken met onze nieuwe Visma-collega’s.”

Wat gaan de huidige vijftig medewerkers van VerzuimSignaal concreet merken van de overname?
Sanders: “VerzuimSignaal gaat over zoals het is, inclusief het directieteam, de functies, arbeidsvoorwaarden en de huidige kantoren in Hengelo en Utrecht. In die zin verandert er niets. Wel gaan we deel uitmaken van een organisatie met een voor ons heel herkenbare cultuur waarin ondernemerschap bij alles voorop staat. En op specialistische gebieden kan voortaan worden samengewerkt met peers die nu onze collega’s zijn. Daarbij kunnen we de medewerkers op langere termijn meer carrièreperspectief bieden.”

Reynders: “Dat is de essentie van de overname-strategie. Die is erop gericht om de Visma-organisatie te verrijken met unieke organisaties die met hun eigen succesvolle aanpak het bestaande geheel kunnen versterken: sterke en gezonde bedrijven met leading cloud-technologie en een goed team. En die aanpak werkt, zo’n zeventig procent van het oorspronkelijke management van de overgenomen organisaties is na vijf jaar nog steeds aanwezig. Dat zegt veel.”

Sanders: “Voor ons was deze filosofie en die belofte extreem belangrijk. Als je bij VerzuimSignaal iemand in huis haalt die de boel letterlijk overneemt en ons in een groot kantoor zou wegstoppen, haal je het ondernemerschap uit het bedrijf. In deze opzet houden we de vrijheid ons ondernemerschap voort te zetten. Dat is ook cruciaal voor onze klanten en hetgeen we met hen hebben opgebouwd.’

Ontstaat zo niet een lappendeken aan organisatieculturen, die moeilijk te sturen is?
Reynders: “Al zijn die culturen volstrekt uniek, er is ook een gemeenschappelijk DNA. In de bedrijven die passen in en besluiten deel uit te maken van de Visma-familie voert één eigenschap de boventoon: ondernemerschap. Daarnaast zijn er de verschillen die we respecteren. Visma is een pragmatische organisatie: waar organisaties blijken te verschillen merken we dat vanzelf en komen we daar wel uit.”
Sanders: “Je investeert natuurlijk beiden in zo’n samenwerking, steekt er tijd in elkaar te leren kennen en te verkennen of je op dezelfde golflengte zit. Je zoekt tenslotte een duurzame relatie. Eén van de eerste dingen die in de gesprekken opvielen: in Oslo heerst dezelfde no-nonsense-mentaliteit als bij ons. We hebben bijna aan een half woord genoeg. Als Nederlanders zijn we qua mentaliteit binnen Europa toch al meer verwant met de Scandinaviërs. Er is vertrouwen in elkaars ondernemerschap.”

Wat is uiteindelijk de motivatie voor de Europese groeistrategie van Visma?
Reynders: “Allereerst: dé Europese cloud-leverancier worden voor bedrijfskritische software, op domeinen als HRM, finance, logistiek, e-government. Dat doel wil Visma bereiken door middel van organische groei en door M&A’s, waarbij elke business op zichzelf blijft staan en binnen de Visma-familie in staat wordt gesteld om maximale organische groei te realiseren met gebruikmaking van de faciliteiten binnen Visma op het gebied van marketing, productontwikkeling, sales, enzovoort. Dat is al twintig jaar een bewezen succesvolle formule.”

Visma is as we speak alweer bezig met de volgende overname?
Reynders: “Dat klopt. We zijn nog niet klaar in Nederland. De volgende aankondiging kan dagen, weken of maanden op zich laten wachten, maar je hoeft geen kristallen bol te hebben om te weten dat we ons in de toekomst weer melden.”

Visma had tot 1 september geen country-manager, welk takenpakket hoort er bij deze nieuwe functie?
Reynders: “Ik ben bezig een Nederlandse landenstructuur met een directie op te bouwen. Dat is nieuw binnen Visma. Mijn rol is in de kern het faciliteren van samenwerkingen, zorgen dat mensen elkaar goed weten te vinden. Het merk ontwikkelt zich momenteel volop. Sinds we titelsponsor zijn geworden van het Jumbo-Visma-team groeide onze landelijke bekendheid als werkgever bij relevante doelgroepen op de arbeidsmarkt substantieel en last but not least ook de medewerker-trots. Nu is het zaak ervoor te zorgen dat mensen gaan begrijpen wat Visma doet en het verder laten groeien van de som der delen.”

Over Visma
Visma levert software die bedrijfsprocessen digitaliseert voor het mkb, de grootzakelijke en de (semi)publieke sector. De Visma Group is actief in heel Scandinavië, de Benelux, Oost- en Midden-Europa en Latijns-Amerika. Met meer dan 9.500 medewerkers, 1 miljoen klantcontracten en een netto-omzet van 1.199 miljoen euro in 2018 is Visma een van Europa's toonaangevende softwarebedrijven.
Het softwareaanbod van Visma op de Nederlandse markt omvat oplossingen voor financieel beheer, HRM, spend management en e-overheid. Naast Visma Connect en Visma Software zijn ook bekende organisaties als Visma Raet, Visma Roxit, ProActive, Davilex, Visma Idella, Dotweb, HR2day, Pinkweb en PlusPort onderdeel van de Visma-groep. Visma is titelsponsor van Team Jumbo-Visma, een van 's werelds beste wieler- en schaatsteams.
 
Over VerzuimSignaal
VerzuimSignaal wil werknemers veilig, gezond en duurzaam inzetbaar houden. Daarom ontwikkelen wij, samen met onze klanten en partners, een gebruiksvriendelijk en flexibel online en mobiel samenwerkingsplatform voor iedereen die te maken heeft met verzuim en verzuimpreventie. Daarbij geloven wij in de kracht van eenvoud, connectiviteit, data en mobiel.
Meer dan 260.000 leidinggevenden, hr-medewerkers, casemanagers, bedrijfsartsen en verzekeringsspecialisten werken samen in VerzuimSignaal aan verzuimdossiers en de inzetbaarheid van meer dan 2,4 miljoen werknemers.  Bovenal bieden wij ons team een veilige, professionele en vooral fijne plek om te werken, want door te investeren in mensen bouwen we aan de toekomst.