Digitaal transformeren begint met de digitale fitheid van de medewerkers

Het is duidelijk dat een groot deel van de miljoenen kenniswerkers in dit land niet digitaal ‘fit’ is, stelt technologie-expert Martijn Aslander.

De bedrijfstop in veel organisaties is al jaren bezig met allerlei programma’s rond digitale transformatie, maar volgens techno-filosoof Martijn Aslander zijn deze programma’s compleet kansloos wanneer de mensen in organisaties niet digitaal fit zijn.

“Ik doe dit werk al twaalf jaar en kom in heel veel bedrijven en weet for a fact dat geen enkele grote organisatie begrijpt hoe het vrijelijk stromen van informatie, kennis en digitaal werkgereedschap zich tot elkaar verhouden”, begint Aslander. 

Digitale fitheid gaat alleen lukken wanneer je zorgt dat niet alle informatie in Microsoft-systemen zit opgeborgen

In een recent artikel op LinkedIn schreef de bekende stand-up filosoof, schrijver en spreker dat de meeste kenniswerkers in organisaties hun geavanceerde en hypermoderne computers gebruiken als typemachines uit de jaren 70’. Er wordt hen niet geleerd hun digitale gereedschap te gebruiken. 

Dit komt door een gebrek aan digitaal bewustzijn, de eerste fase van het framework dat Aslander ‘digitale fitheid’ noemt. Zijn boeken Easycratie en Nooit Af gaan hierover net als de boeken vanuit de Singularity University, zoals Abundance en Exponentiële Organisaties. “Als je geen digitaal bewustzijn hebt, dan snap je niet hoe werken nu totaal anders is dan 20 jaar geleden”, stelt Aslander. 

“Mijn beeld is dat een groot deel van de kenniswerkers in bijna alle grote organisaties er niet over nadenken wat kenniswerk nou eigenlijk inhoudt. Over hoe we ons werk zo slagvaardig en effectief mogelijk kunnen doen. Dus zijn er zijn hele volksstammen bezig met digitalisering en digitale transformatie. Mijns inziens is dat zinloos zolang je medewerkers niet digitaal fit zijn. 

Mentale fitheid

“Als ondernemingen zich blijven verdiepen in gebieden zoals AI, Big Data en Blockchain zonder eerst het digitale bewustzijn en de vaardigheden van hun mensen tot een topprioriteit te maken, zullen alle pogingen tot verandering zinloos zijn. Nou staat mentale fitheid al een tijdje op de radar bij de HR-functie. Maar ik denk dat je in dit tijdsgewricht alleen mentaal fit kunt blijven als je ook digitaal fit bent.” 

De tweede fase van het framework bestaat uit digitale vaardigheden. “De meeste kenniswerkers houden hun werkgereedschap niet kritisch onder de loep. Laat staan dat ze zich daarin bekwamen.” Een voorbeeld is het filteren van informatie. “De hoeveelheid informatie waarmee we dagelijks te maken hebben is dramatisch toegenomen. Maar een overdaad aan informatie hoeft helemaal geen probleem te zijn, aldus Clay Shirky in zijn paper Filter Failure. Je moet echter wel leren filteren. Dit is niet iets dat ons op school of in andere organisaties wordt geleerd”, zo stelt Aslander. 

Slim en slagvaardig

Fase 3 is persoonlijk kennismanagement. Volgens Aslander is dat iets wat over vijf jaar mainstream gaat worden. “De grote belofte die jarenlang gedaan werd met kennismanagement staat op het punt ingelost te worden. Maar alleen als het bottum-up gebeurt. De meeste kenniswerkers hebben geen toegang tot alle verzamelde informatie en kennis. Er zijn eindelijk platforms, technologieën en strategieën om dat slim en slagvaardig aan te pakken.” 

Om hierbij te helpen heeft de auteur recentelijk ‘het getal van Aslander’ geïntroduceerd. “Dit is een dynamisch getal dat uitdrukt hoeveel van de professionele informatie die je per dag binnenkrijgt extreem goed beveiligd en beschermd moet worden”, legt hij uit. 

Hoe gebruik je technologie om de slagkracht van je medewerkers te vergroten?

“Waarschijnlijk is dat in de gemiddelde organisatie zo’n acht procent. Met dit getal wil ik aantonen dat organisaties de massa van alle informatie-overdracht (92 procent) onnodig op slot zetten waardoor kenniswerkers hun werk niet kunnen doen. Digitale fitheid gaat alleen lukken wanneer je je bewust bent van dit getal en ervoor zorgt dat niet alle informatie in Microsoft-systemen zit opgeborgen waar niemand erbij kan.”

Tot slot is persoonlijke ontwikkeling en groei aan de hand van technologie de laatste fase. Dit omvat het hele bereik stappentellers, journaling en tools voor reflectie. “Want”, stelt Aslander. “als je wilt groeien moet je wel een paar meetindicatoren hebben. In een notendop: hoe gebruik je technologie om de slagkracht van je medewerkers te vergroten?”

Gerelateerde artikelen