Masters selectiever bij toelating

Bij meer dan de helft van de masters geldt nu voor alle studenten een toelatingsprocedure meldt de Keuzegids Masters 2016.

Ook afgestudeerde bachelors van de eigen faculteit worden niet meer automatisch toegelaten. Dit blijkt uit een vergelijking van de toelatingseisen van masteropleidingen, uitgevoerd door de redactie van de Keuzegids Masters 2016.
De samenstellers maken hierbij de kanttekening dat de helderheid van de informatie over toelatingseisen per instelling en soms zelfs per faculteit sterk verschilt. Foutloze telling van opleidingen met of zonder directe toelating is dus niet bij elke universiteit goed mogelijk, aldus de redactie. 
Individueel maatwerk 
Bij de algemene universiteiten selecteert de Universiteit Utrecht het meest. Bij 84% van de onderzochte masters geldt voor alle studenten een toelatingsprocedure. Ook bij de Universiteit van Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam is de toelating bij verreweg de meeste masteropleidingen individueel maatwerk. 
Naast het bezit van bepaalde bachelor-diploma’s worden vaak eisen gesteld aan eerder behaalde cijfers of gevolgde vakken, of worden aanmelders verplicht tot een intakegesprek. Sneller doorstromen kan in Tilburg en Groningen. 
Universiteit Wageningen streng
Technische universiteiten verlenen vaak nog wel direct toegang aan bepaalde specifieke bachelors. De informatie hierover is bovendien zeer toegankelijk via de ‘doorstroommatrix’ van deze instellingen. Uitzondering is de Universiteit Wageningen. Deze hanteert voor minstens driekwart van de masteropleidingen extra toelatingseisen, ook voor mensen met een Wagenings bachelordiploma.
De hbo-masters hebben nooit een traditie gehad van directe doorstroming na de hbo-bachelor, aldus de redactie. Deze masters hanteren altijd een toelatingsprocedure, waarbij vooral gekeken wordt naar werkervaring en/of het uitoefenen van relevant werk.