Rapport McKinsey: succesvolle transformatie met menselijke focus én voorbeeldrol leider

Persoonlijke groei en dienend leiderschap: decadent of sleutel voor succes?
In het pasverschenen rapport De Stand van Organisaties onderzoekt adviesbureau McKinsey welke organisatorische verschuivingen het relevantst zijn voor bestuurders en biedt het een geïntegreerde aanpak voor leiders om succesvol organisatieveranderingen tot stand te brengen. Belangrijkste bevinding: succes valt en staat met 'een toewijding aan hun medewerkers en het vermogen om te transformeren in het licht van verstoringen', aldus een woordvoerder.

In het rapport De Stand van Organisaties (gebaseerd op onderzoek onder 2.500 bedrijven over de hele wereld) komen 10 organisatorische verschuivingen aan de orde die voor bedrijven op momenteel van belang zijn:

1. Toenemende snelheid, het versterken van veerkracht als bepalende factor voor succes en overleving. De helft van de respondenten van de enquête gaf aan dat ze niet voorbereid zijn om te reageren op toekomstige volatiele schokken en verstoringen. Bedrijven die gezond en veerkrachtig gedrag vertonen, hebben meer dan 40% minder kans om de komende jaren failliet te gaan dan “ongezonde” organisaties.

2. ‘Echte hybride’. Het nieuwe evenwicht tussen persoonlijk en op afstand werken vereist meer flexibiliteit en inclusie in onze manieren van werken om de output en betrokkenheid van zowel werknemers op afstand als op locatie te maximaliseren.

3. Ruimte maken voor toegepaste AI. Dit helpt bedrijven nieuwe inzichten te genereren, activiteiten te automatiseren, betere beslissingen te nemen – en uiteindelijk een concurrentievoordeel te behalen. Tussen de 50-60% van de respondenten zegt dat ze AI hebben geïmplementeerd in ten minste één bedrijfseenheid, en bijna tweederde verwacht dat hun investeringen in AI de komende jaren zullen toenemen.

4. Nieuwe regels voor aantrekken, behouden en afvloeien van personeel. Denk aan het opnemen van doel en missie in het werkaanbod voor werknemers (Employee Value Proposition, EVP). Ongeveer een derde van de respondenten (32%) zegt dat er onvoldoende ondersteuning is in organisaties om individueel doel te realiseren.

5. Het dichten van de kloof in vaardigheden. Tussen bestaande en vereiste vaardigheden in organisaties is nog nooit zo belangrijk geweest, vooral maar niet uitsluitend in technologische functies. 46% van de respondenten zegt dat hun organisaties niet genoeg tijd en middelen hebben om vaardigheden intern te ontwikkelen.

6. De talentenkoorddans tijdens uitdagende economische omstandigheden en een onevenwichtige arbeidsmarkt. Bedrijfsleiders moeten anders denken over de vaardigheden en certificeringen die nodig zijn voor bepaalde functies, en investeren in het bijscholen, trainen, herschikken of strategischer inzetten van bestaand talent.

7. Leiderschap dat zelfbewust is en inspireert om benaderingen die in het verleden hebben gewerkt, te laten evolueren ten gunste van meer aanpasbare denkwijzen die meer succes en bedrijfswaarde opleveren.

8. Betekenisvolle vooruitgang boeken op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie. Veel organisaties geven prioriteit aan diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI), maar in veel gevallen vertalen de initiatieven zich niet in betekenisvolle vooruitgang. Om de DEI-aspiraties te realiseren, zullen leiders mogelijkheden moeten identificeren om vooruitgang te boeken, zowel in hun organisaties als in hun gemeenschappen en de bredere samenleving.

9. Geestelijke gezondheid: Investeren in een portfolio van interventies. Ongeveer negen van de tien organisaties over de hele wereld bieden een of andere vorm van welzijnsprogramma’s. Maar de scores op het gebied van gezondheid en welzijn blijven wereldwijd slecht. Organisaties moeten hun inspanningen richten op het systematisch aanpakken van de oorzaken van uitdagingen op het gebied van geestelijke gezondheid en welzijn.

10. Efficiëntie herladen. Meer dan een derde van de leiders in het onderzoek noemt efficiëntie als een top drie prioriteit van de organisatie. Het verhogen van de efficiëntie gaat verder dan het beheersen van onmiddellijke crises of hetzelfde werk gedaan krijgen met minder middelen; het betekent het effectiever inzetten van middelen daar waar ze het meest van belang zijn.

Belangrijkste bevinding: succes valt en staat met ‘een toewijding aan hun medewerkers en het vermogen om te transformeren in het licht van verstoringen’, aldus een woordvoerder.

Helft slecht voorbereid

Slechts de helft van de respondenten is van mening dat hun organisatie goed is voorbereid om te anticiperen en reageren op externe schokken, terwijl tweederde vindt dat hun organisatie te complex en inefficiënt is ’te midden van het verschuivende organisatorische landschap dat in het rapport wordt onderzocht’.

Bedrijven die wel goed overweg kunnen met alle veranderingen, hebben gemeenschappelijke kenmerken, licht een woordvoerder toe: ‘een toewijding aan hun medewerkers en het vermogen om te transformeren in het licht van verstoringen’. Dit zijn bedrijven zoals Mars, Decathlon, Haier Smart Home, DBS, de LEGO Groep, AIA, GitLab en PsiQuantum.

Geïntegreerde aanpak

In het laatste deel van het rapport wordt een geïntegreerde aanpak in besproken om de 10 genoemde verschuivingen het hoofd te kunnen bieden en te anticiperen op toekomstige verschuivingen.

Deze aanpak bestaat uit vier elementen: het ontwikkelen van een duidelijk perspectief op de omvang van de organisatorische veranderingen die nodig zijn om effectiever te concurreren; het cultiveren van talent; investeren in leiderschap en het reageren op veranderende omstandigheden, nieuwe uitdagingen en kansen.

Gerelateerde artikelen