Medewerkers: vakantiegeld liever nu, bonus mag geschrapt

Als werkgevers financiële maatregelen moeten treffen vanwege de coronacrisis, leveren medewerkers liever extra’s in dan hun vakantiegeld later te ontvangen.

31 procent heeft een duidelijke voorkeur voor het schrappen van bonusregelingen voor het personeel, terwijl 22 procent het later uitbetalen van vakantiegeld als eerste maatregel kiest. Onder leidinggevenden is deze trend nog duidelijker zichtbaar. 38 procent gaat daar voor het schrappen van bonusregelingen voor het personeel en 13 procent voor het later uitbetalen van vakantiegeld. Dat blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener Visma | Raet.  

Jongeren optimistischer

Uit de HR benchmark 2020 van Visma | Raet blijkt dat werkenden voor oudere werknemers iets minder kansen zien op werkgebied in de toekomst. Rondom jongere werknemers is meer optimisme en dat zet zich ook voort in dit onderzoek naar coronamaatregelen. 

Wanneer gekeken wordt naar leeftijdsgroepen zien de onderzoekers dat met name jongeren er vaker voor openstaan om hun vakantiegeld later uitbetaald te krijgen (29%). Onder de 60-plussers is slechts 16 procent hiertoe bereid. In verhouding ziet een kleine groep jongeren (27%) bij voorkeur af van bonusregelingen. In de groep van 50-59 jaar kiest zelfs 37 procent voor deze maatregel.

Toestemming werknemer nodig

Marco Winkel, HR-directeur bij Visma | Raet: “Het is goed te zien dat medewerkers in deze tijd zeker wel bereid zijn om offers te brengen als dat nodig is. Een werkgever mag hierom vragen, indien er sprake is van een herstelplan, maar kan de uitbetaling van het vakantiegeld niet zonder toestemming van de medewerker uitstellen. 

Volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag moet het opgebouwde vakantiegeld over de periode van de maanden juni t/m mei uiterlijk op 30 juni zijn uitbetaald. Dit onderzoek laat zien dat de meeste werknemers ook echt rekenen op hun vakantiegelduitbetaling, waardoor ingaan op een verzoek tot uitstel voor veel werknemers dan ook niet zomaar kan.”

Het onderzoek van HR-dienstverlener Visma | Raet is uitgevoerd onder 1.112 werknemers in loondienst en 207 bestuurders en leidinggevenden.