Meer diversiteit bedrijven nodig voor betere resultaten

Crisis en internationalisering leiden tot gemêleerde directies en besturen.

Zowel het aantal vrouwen als professionals met een niet-Nederlandse achtergrond zal toenemen in de top van het bedrijfsleven. Dit door internationalisering, door quota en door de coronacrisis. Dat voorspelt Pim van der Groen, director Eindhoven bij recruitmentorganisatie Robert Walters.

Volgens Van der Groen staan vrouwen steeds vaker op de kandidatenshortlist voor executive functies, maar groeit dat aantal niet explosief. Van der Groen: “Uiteindelijk wordt nu zo’n 15 procent van de executive vacatures die ik bemiddel door een vrouw vervuld.”

Het beeld van mondjesmaat vooruit met diversiteit komt ook naar voren uit de Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2020, die in januari 2021 verscheen. Het gemiddeld aandeel vrouwen in de raad van bestuur van grote vennootschappen steeg van 7,4 procent in 2013 naar 12,4 procent in 2020. 

In de raad van commissarissen steeg het gemiddeld aandeel vrouwen over dezelfde periode iets sneller: van 9,8 naar 20,4 procent. Desondanks had zeven jaar na de invoering van het wettelijk streefcijfer twee derde van de grote vennootschappen nog helemaal geen vrouw in de rvb en twee vijfde geen enkele vrouw in de rvc.

Een van de voornaamste redenen waarom vrouwen niet vaak genoeg doorstromen naar topfuncties is omdat zij vaker in deeltijd werken en minder overuren draaien. De publieke sector, waar een betere balans is tussen werk en privé en waar meer flexibiliteit is, loopt dan ook voorop als het gaat om vrouwen aan de top. 

Juist deze flexibiliteit sijpelt volgens Van der Groen nu ook door in het bedrijfsleven vanwege de coronacrisis. “In de publieke sector werd flexibel werken voorheen makkelijker geaccepteerd dan bijvoorbeeld bij een Angelsaksische multinational. Maar door corona richt nu iedereen zijn tijd meer zelf in. Omdat we thuiswerken, of noodgedwongen omdat we de kinderen overdag moeten lesgeven.” 

Van der Groen verwacht niet dat deze trend na de pandemie verandert. Hij ziet nu al dat het bedrijfsleven flexibeler wordt als het gaat om de indeling van de eigen tijd en thuiswerken, waardoor de eisen van de private sector beter aansluiten op de wensen van vrouwen in executive posities.   

Zorgt dit model, in combinatie met een quotum, straks voor meer vrouwen aan de top van het bedrijfsleven, dan wordt het ook makkelijker om in de toekomst een meer diverse boardroom samen te stellen. Van der Groen: “Bij eindverantwoordelijke posities is het belangrijk dat je de industrie al kent. Omdat het percentage topvrouwen in de publieke sector en de zorgsector al jaren hoog ligt, is het makkelijker om daar iemand op directieniveau te benoemen die bijvoorbeeld van een andere organisatie overkomt. Hoe meer vrouwen in de toekomst in het bedrijfsleven topfuncties bekleden, hoe makkelijker het wordt om executive vacatures door vrouwen te laten vervullen.”

Verdergaande internationalisering en globalisering bieden kansen voor topmensen met een niet-Nederlandse achtergrond. Van der Groen zag dit in de zijn eigen werkgebied gebeuren door de opkomst van ‘Brainport Eindhoven’.

“Toen ik als headhunter begon in Eindhoven in 2006 was er sprake van een zeer regionale arbeidsmarkt. Nu zit er een groot cluster technologische topbedrijven dat snel en internationaal werkt. Daarmee krijg je meer exposure op de mondiale markt en trek je een grotere groep executives aan met een internationale achtergrond.”

De toename van het aantal internationale studenten in het Nederlands hoger onderwijs zorgt volgens Van der Groen ook voor een (toekomstige) groei in het aantal executives met een meer diverse achtergrond. In 2018-2019, het laatste gehele studiejaar voor de coronacrisis, volgden 85.955 buitenlandse studenten uit 170 landen in Nederland een volledige studie, 11,5 procent van het totaal aantal ingeschreven studenten. Een jaar eerder was dat nog 10,5 procent.

Een deel van deze studenten blijft ook na de studie in Nederland wonen en werken. Volgens Van der Groen zijn dat professionals met veel drive, ondernemerschap en ambitie. Hij ziet het aantal internationale kandidaten voor executive posities dan ook steeds meer toenemen. Inmiddels heeft vaak de helft van zijn shortlist een niet-Nederlandse achtergrond. En bedrijven zien deze groep graag komen.

Van der Groen: “Heel veel bedrijven, groot, middelgroot of MKB, hebben tegenwoordig klanten en leveranciers van over de hele wereld. Dan moet je ook diverse culturen hebben binnen je organisatie. Zijn er alleen maar Nederlanders in jouw bedrijf en doe je bijvoorbeeld veel zaken met China, dan behaal je volgens mij nooit een optimaal bedrijfsresultaat.”