Meer vrouwelijke topmanagers: tot 15 procent meer winst

Dit bleek uit de resultaten van een enquête onder bijna 22.000 bedrijven wereldwijd door onderzoekers van het Amerikaanse Peterson Institute voor Internationale Economie.

In 2014 had bijna 60 procent van de onderzochte bedrijven helemaal geen vrouwelijke bestuursleden, had iets meer dan de helft geen vrouwelijke topmanagers, en had nog geen 5 procent een vrouwelijke CEO.
 
Wel zijn er flinke verschillen tussen sectoren en landen: zo scoren Noorwegen, Letland, Slovenië en Bulgarije hoog op vrouwelijk leiderschap. Bij Japanse ondernemingen echter was slechts 2 procent van de bestuursleden vrouw. Dat schrijven Marcus Noland en Tyler Moran in de Harvard Business Review. 
Deze cijfers blijken samen te  hangen met de bedrijfsresultaten. Bij de winstgevende bedrijven in de steekproef (gemiddelde netto marge: 6,4 procent), bleek de overstap van geen vrouwelijk leiderschap (CEO, raad van bestuur en overige topmanagement) naar een aandeel van 30 procent samen te gaan met een stijging van de netto marge met 1 procentpunt. Ofwel een 15 procent hogere winstgevendheid.
Vrouwelijke CEO’s niet beter 
Het is echter niet alleen een kwestie van meer vrouwen aan het hoofd van de directie, stellen de onderzoekers. De resultaten tonen dat het positieve effect vooral aanwezig is bij meer vrouwen in het senior management. Zo bleken vrouwelijke CEO’s niet systematisch beter of minder te presteren dan hun mannelijke collega’s.
De onderzoekers concluderen dat meer vrouwelijke senior leiders met name bijdraagt aan betere competenties in het beoordelen van de prestaties van medewerkers, en meer kwaliteit in het werven, ontwikkelen en behouden van het juiste talent. Bedrijven die niet sturen op diversiteit belonen medewerkers minder op basis van hun talent, en raken deze kwijt aan concurrenten die dat wel doen. Zo beïnvloedt het gebrek aan genderdiversiteit uiteindelijk ook de bottom line.
Geen effect van vrouwenquota 
De onderzoekers onderstrepen dan ook de noodzaak van het ontwikkelen van vrouwelijk leiderschap in de organisatie als geheel. Bewijs voor een positief of negatief effect van het toepassen van vrouwenquota voor bestuursfuncties vonden zij niet. Wel denken zij dat meer vrouwen in het bestuur ook kan leiden tot meer vrouwelijk leiderschap in de organisatie als geheel.
 
zie: