‘Meer vrouwen in top bij bindend quotum’

Minimaal 30 procent vrouwen in topposities: dit wettelijke streefcijfer is nog niet in zicht. Een bindend quotum kan helpen, concluderen de twee planbureaus in Nederland. Ook plaatsen ze een kanttekening.

De invoering van een bindend quotum vergroot het aandeel vrouwen aan de top. Dat is de conclusie van het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

De adviesorganen plaatsen ook een kanttekening: ze wijzen erop dat een quotum geen wondermiddel is. Het verhoogt volgens hen namelijk niet de winstgevendheid van bedrijven of het aandeel vrouwen in het middenmanagement.

Geen sancties

Bedrijven moeten wettelijk gezien streven naar minimaal 30 procent vrouwen in topposities. In de afgelopen tien jaar is het aandeel vrouwen in de raad van bestuur en de raad van commissarissen bij de grootste vijfduizend bedrijven in Nederland weliswaar toegenomen van 4 procent naar 15 procent, maar het streefcijfer is nog niet in zicht.

Momenteel zijn er nog geen sancties voor bedrijven die achterblijven. Als er wél sancties zouden worden ingesteld dan leidt dit volgens het CPB en het SCP tot een snelle stijging van het aantal vrouwen in de top. Dat is goed voor de kansengelijkheid.

Andere gezichtspunten

Bedrijven met meer vrouwen op hoge posities draaien niet meer winst. Volgens de onderzoekers zorgen vrouwen voor andere gezichtspunten, wat positief kan zijn. Daar staat echter tegenover dat de kans op conflicten over de te varen koers kan toenemen. Dat zou naar voren komen uit onderzoek in andere landen.

Hoe Nederland scoort in vergelijking met andere landen, is overigens niet duidelijk. Er zijn geen eenduidige cijfers over, behalve over het relatief beperkte aantal bedrijven dat aan de beurs is genoteerd. Bij beursgenoteerde ondernemingen doet Nederland het bovengemiddeld.

Onder gemiddelde

Wat betreft het aandeel vrouwen in managementfuncties over álle managementlagen, zit Nederland echter onder het Europese gemiddelde.

Om het aantal vrouwelijke managers op te krikken, is volgens het CPB en het SCP aanvullend beleid nodig van de overheid en het bedrijfsleven. Het belangrijkste is dat bedrijven betrokkenheid tonen bij het verhogen van het aantal vrouwen en beleid hebben dat daarbij aansluit.

Bron: ANP

Wat vindt u van een bindend quotum voor meer vrouwen in de top? Deel hieronder uw reactie.

Gerelateerde artikelen