Meerderheid zzp’ers tegen verplichtstelling AOV

Ruim zeven op de tien zzp’ers zijn tegen het verplichtstellen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen.

Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer onder 1.656 zzp’ers.

Slechts 28 procent van de zzp’ers vindt dat zelfstandigen zich verplicht moeten verzekeren tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. De meningen over het verplicht stellen van een AOV zijn verdeeld.

Voornamelijk zzp’ers die zelf al over een AOV beschikken, vinden dat de verzekering verplicht zou moeten zijn. Hoe ouder de zzp’er is, hoe vaker hij of zij positief staat ten opzichte van een verplichte AOV.

Zzp’ers werkzaam in de sectoren techniek (44%), onderwijs en training (38%) en medisch en zorg (34%) zijn ook vaker dan gemiddeld voorstander van de verplichte AOV.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de kosten van een AOV het meest bepalend zijn voor de keuze van zzp’ers om de verzekering wel of niet af te sluiten. Zo geeft 73 procent van de zzp’ers aan geen AOV te hebben afgesloten vanwege de hoge kosten van de verzekering.

Eén op de vijf zzp’ers zegt verder pas een AOV af te willen sluiten wanneer de kosten van de verzekering omlaag gaan. 82 procent van de zzp’ers geeft aan dat de premie doorslaggevend is bij de keuze voor een AOV-verzekeraar.