Beoordeling diverse kandidaat beter naarmate meer informatie over hem of haar beschikbaar

Gelijkheidsbeginsel
Nog altijd worden minderheden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt en binnen organisaties. Gedragswetenschapper Tobi Sachs onderzoekt hoe dit komt en wat er tegen te doen is.

Om discriminatie te bestrijden, moeten we volgens gedragswetenschapper Tobi Sachs van de Universiteit van Amsterdam rekening houden met meerdere factoren tegelijk: individuele vooroordelen, sociale normen en structurele aspecten zoals organisatiebeleid. Hij voert experimenten en veldstudies uit om te begrijpen hoe en wanneer raciale vooroordelen beslissingen in organisaties beïnvloeden.

Hij komt tot de conclusie dat een minderheidskandidaat meer kans heeft op een goede beoordeling als er meer informatie over hem of haar beschikbaar is aangezien mensen ontbrekende informatie aanvullen met aannames gebaseerd op stereotypen. Daarnaast kunnen sociale normen invloed hebben op discriminerende wervingsbeslissingen. Mensen met persoonlijke vooroordelen zijn eerder geneigd om te discrimineren als de organisatie niet diversiteitsvriendelijk is. Aan de andere kant kan de juiste sociale norm helpen om bevooroordeelde handelingen te voorkomen.

Interventies gewenst

Sachs wil interventies ontwikkelen om de besluitvorming neutraler te maken.Hij zegt dat de eerste stap is om te erkennen dat we allemaal worden beïnvloed door vooroordelen en dat anderen ons daarop kunnen wijzen. Hij raadt aan om beslissingen te nemen met een gemengd team van mensen, onze voorkeuren aan anderen uit te leggen en onze gevoelens te beredeneren. Hij stelt ook voor om diversiteit en inclusie uit te spreken als een gemeenschappelijk doel dat iedereen ondersteunt en bijdraagt.

Bron: UvA.nl

Mensen die zich in de organisatie niet thuis voelen of worden buitengesloten vertrekken sneller, zijn minder betrokken en doen hun werk minder goed. Hoe zorg je dat inclusie deel van de organisatie wordt en iedereen daar enthousiast over is en blijft? Dit seminar zorgt ervoor dat je de kennis, inzichten en best practices krijgt die je nodig hebt om een inclusieve organisatiecultuur te bouwen en te behouden.