Minister zoekt oplossing voor concerns bij NOW-regeling

Bij overleg in de Tweede kamer heeft minister Koolmees aangegeven te zoeken naar oplossingen voor een aantal problemen bij de NOW-regeling.

Het overleg vond plaats met minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland  luiden eerder al aan de noodklok over de problemen die onder meer werkmaatschappijen en seizoensbedrijven ondervinden bij het aanvragen van loonkostenvergoeding uit de NOW.

Concernproblematiek

In het overleg zegde de minister toe om te kijken of er oplossingen zijn te vinden voor de problematiek rondom de werkmaatschappijen. Nu komt het voor dat werkmaatschappijen niet in aanmerking komen voor de NOW (die tot maximaal 90 procent van de loonkosten vergoedt)  omdat de omzetdaling voor het gehele concern per saldo niet groter is dan 20 procent. Ondertussen ligt er wel een werkmaatschappij stil of heeft die te maken met veel omzetverlies, aldus de ondernemingsorganisaties.

Bouw, maakindustrie, scchoonmaak

Het gevolg is dat juist bij grotere bedrijven zo onbedoeld toch banen of vestigingen van bedrijven op de tocht komen te staan als gevolg van de coronacrisis, hetgeen het kabinet met de NOW-regeling juist probeert te voorkomen. VNO-NCW en MKB-Nederland en veel brancheverenigingen hebben afgelopen weken aangedrongen op een oplossing voor dit probleem. Dit speelt onder meer bij ondernemers in de bouw, de maakindustrie, de schoonmaak, de installatiebranche en bij garagebedrijven.

Seizoensbedrijven en flexkrachten

Ook voor seizoensbedrijven zegde de minister toe op zoek te gaan naar oplossingen buiten de NOW om. De loonkostenvergoeding uit de NOW wordt nu berekend op basis van de loonsom in januari en de omzet over het hele vorige jaar. Juist seizoensbedrijven in de horeca- of agrosector hebben in januari weinig of geen mensen in dienst en komen door die gemiddelde omzet in de knoei. Ook gaat de minister, zoals gevraagd door de Stichting van de Arbeid, op zoek naar oplossingen voor flexkrachten die buiten allerlei regelingen dreigen te vallen.