Mismatch: muur tussen werkgevers en talent

Werkzoekenden en werkgevers leven steeds meer in aparte werelden, aldus een recent trendrapport van uitzendbureau Start People.

Gevolg is dat de werkloosheid onder jongeren en ouderen groeit. De beeldvorming bij werkgevers speelt hierbij een rol: bepaalde vaardigheden worden toegeschreven aan jongere medewerkers en andere competenties weer aan ouderen. 
Niet loyaal, wel creatief 
Dat beeld is tamelijk zwart-wit: oud staat voor versleten en niet flexibel, niet productief en (te) duur. Jong zou niet loyaal zijn maar wel creatief. Soms berust deze perceptie op waarheid, maar vaak ook op vooroordelen. Andersom hebben veel werkzoekenden geen goed beeld van wat een werkgever van ze verwacht. Mede hierdoor is er sprake van een mismatch op de arbeidsmarkt.
Veel jongeren hebben geen idee wat een werkgever zoekt en weten niet hoe ze zich het beste op de arbeidsmarkt kunnen presenteren. Mogelijk beschikken ze over interessante competenties en karaktereigenschappen. Werkgevers selecteren echter op basis van werkervaring en actuele kennis. Bovendien zitten werkgevers en jongeren uit deze doelgroep vaak op een totaal andere golflengte. De communicatie vormt een obstakel.
Aantal werkloze jongeren stijgt
Een gevolg is dat het aantal werkzoekende jongeren weer stijgt sinds april 2015. Zo nam de werkloosheid onder jongeren tot september 2015 toe tot 11,5%. Voor de economische crisis was 8% van de jongeren op zoek naar een baan van minimaal 12 uur per week. Er zijn in Nederland 161.000 15- tot 25-jarigen werkloos, aldus het CBS.
Van de langdurig werklozen is in Nederland meer dan 40% ouder dan 50 jaar, constateert het Centraal Planbureau: ‘Oudere werknemers verliezen niet vaker hun baan, maar áls zij werkloos raken, is de kans op langdurige werkloosheid bijna dubbel zo groot als gemiddeld.’
Uitzendwerk opstap naar volgende baan
Werkzoekenden lijken op relatief jonge leeftijd al oud en afgeschreven. Toch blijkt het tegendeel uit een onderzoek van UWV en USG People onder ruim 5.000 uitzendmedewerkers van boven de 50 jaar. In de meeste gevallen blijkt de eerste uitzendbaan een opstap naar een volgende baan. Slechts 3% stroomde terug in de WW. Meer dan 80% van de mensen in de onderzochte groep is twee jaar later nog altijd aan het werk.