Mobiel werken is zelden goed geregeld

Mobiel werken vindt binnen de meeste bedrijven ongeorganiseerd plaats. Ondanks de beschikbaarheid van mobiele technologie, heeft maar 3 procent van de bedrijven een duidelijk vastgelegd beleid om mobiel werken van medewerkers te faciliteren en 36 procent ‘een soort van mobiel beleid’. De helft van Nederlandse organisaties heeft geen enkele vorm van beleid, zo blijkt uit onderzoek van IT-leverancier Citrix.

Desondanks ziet een meerderheid organisaties wel de voordelen van mobiel werken. Meer efficiency, betere bereikbaarheid en minder reistijd worden door twee derde van de 500 door Citrix respondenten genoemd als reden om bijvoorbeeld thuis kantoor te houden. Ruim de helft zegt dat mobiel werken helpt om betere werktijden aan te houden, klanten beter te bedienen en dat mobiel werken meer voldoening geeft.
 
Koudwatervrees managers
Als reden voor het niet toestaan van mobiel werken, noemt 40 procent van de ondervraagde deelnemers in het onderzoek dat het management bang is voor een mogelijk gebrek aan controle. 33 procent denkt dat mobiel werken tot minder saamhorigheid leidt en 29 procent geeft aan dat het management opziet tegen de complexiteit van een mobiele organisatie. Medewerkers zelf zien met name de technische problemen (traag laden, slechte verbinding, omslachtige inlogprocedure, gebrekkige beveiliging) en administratieve rompslomp als redenen om toch naar kantoor te gaan.
Waar mobiel werken mogelijk is, werken medewerkers gemiddeld 26 uur niet op hun vaste kantoorplek. Bij mannen is dat aantal iets hoger dan bij vrouwen (27,5 tegen 24,8). Ouderen werken van de mobiele medewerkers het meeste vanuit huis.
 
‘Voordelen rechtvaardigen opstellen van beleid’
“Wat opvalt uit het onderzoek, is dat het bedrijfsbeleid voor mobiel werken zo achter de feiten aanloopt. Bedrijven faciliteren wel hun medewerkers om mobiel te werken, maar dit komt niet terug in het vorm van beleid. Juist omdat je met goed beleid kunt zorgen voor de gewenste flexibiliteit, terwijl je tegelijkertijd de werk/privé balans veiligstelt, is dit een belangrijk aandachtspunt. Dit geldt des te meer omdat de onderzoeksresultaten laten zien dat medewerkers veel voordelen van mobiel werken ervaren. Dit rechtvaardigt regulering en het formuleren van beleid rondom mobility”, zegt Peter van Leest, Country Manager Benelux van Citrix.