Multiculturele teams beter met een buitenlandse leider

Met hun internationale werkervaring weten buitenlandse leiders multiculturele teams beter te verbinden dan lokale managers, stelt recent onderzoek.

Met hun internationale werkervaring weten buitenlandse leiders multiculturele teams beter te verbinden dan lokale managers, stelt recent onderzoek. 
Managers uit het land zelf kunnen deze vaardigheden ook aanleren, al duurt het dan wel wat langer voordat ze net zo effectief zijn. Dit ontdekte Katja Raithel van de Rotterdam School of Management (RSM) in haar promotieonderzoek.
Multiculturele teams zijn een medaille met twee kanten. De combinatie van kennis en ervaring uit verschillende culturen kan zeer krachtig zijn bij het oplossen van problemen. Maar negatieve vooroordelen jegens teamleden met een andere culturele achtergrond kunnen de teamgeest en de prestaties ondermijnen. 
Nieuwe manieren om de klus te klaren 
Raithel ontdekte dat buitenlandse leiders beter uitgerust zijn om bruggen te bouwen in multiculturele teams en zo de prestaties te verhogen. Zij onderzocht 66 cultureel divers samengestelde teams. De teams met buitenlandse managers bleken zich meer in te spannen en beter in staat hun taken tijdig af te ronden. Ook bleken zij beter in het vinden van nieuwe manieren om de klus te klaren en zagen zichzelf als effectiever.
De resultaten tonen ook aan dat het voor de buitenlandse teamleiders niet uitmaakt hoe lang ze al in functie zijn. Hun ervaring geeft ze een voorsprong in de omgang met andere culturen. Bij lokale leiders kan ervaring in het leiden van een cultureel divers team ook dienen als internationale ervaring. Hoe langer een lokale leider een multicultureel team leidde, hoe beter het team presteerde.
Internationale carrièrekansen creëren 
De resultaten tonen aan dat bedrijven geduldig moeten zijn met multiculturele teams met een lokale leider. Het kost tijd om te profiteren van de voordelen die het werken met een cultureel divers team oplevert. Wel doen bedrijven er goed aan internationale carrièrekansen te creëren voor werknemers. Verder moeten buitenlandse leiders de gelegenheid krijgen lokale collega’s te leren omgaan met de uitdagingen die cross-cultureel leiderschap geeft, concludeert Raithel.