Multinationals kunnen werknemers makkelijker overplaatsen in EU

Het Kabinet maakt het tijdelijk overplaatsen van hoogopgeleide werknemers uit derde landen eenvoudiger.

De ministerraad heeft er op voorstel van staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) mee ingestemd om het voor multinationale ondernemingen gemakkelijker te maken hoogopgeleide werknemers uit derde landen tijdelijk over te plaatsen naar een filiaal of dochteronderneming in de EU.
Zij krijgen een speciale gecombineerde verblijfs- en arbeidsvergunning, waarmee ze binnen het bedrijf van het ene EU-land naar het andere kunnen worden overgeplaatst. Leidinggevenden en specialisten krijgen een vergunning voor maximaal drie jaar, trainees voor maximaal één jaar.
Kennismigrantenregeling
De groep werknemers die hiervoor in aanmerking zou kunnen komen omvat naar schatting ongeveer 3500 à 4000 personen. Op dit moment valt deze groep nog grotendeels onder de kennismigrantenregeling.
Het onderhavige voorstel betreft een wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 en is nodig om een EU-richtlijn om te zetten in Nederlands recht. De EU-richtlijn treedt in werking op 29 november 2016.
 
De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar zodra dit wordt ingediend bij de Tweede Kamer.

Gerelateerde artikelen