DNB voorziet reorganisaties én baanverlies oudere werknemer

De arbeidsmarktpositie van jongeren is door de coronacrisis verslechterd. Maar hun baankansen kunnen verbeteren als de economie weer herstelt. En dan kunnen juist de wat oudere werknemers het moeilijker krijgen.

Dat stellen deskundigen van De Nederlandsche Bank (DNB). Door de forse steunmaatregelen van de overheid bleef een flinke toename van de werkloosheid vorig jaar uit. Volgens experts bij de centrale bank valt wel op dat jongeren de hardste klappen incasseerden op de arbeidsmarkt. Van de jongeren tot 25 jaar was op een gegeven moment meer dan 11 procent werkloos, terwijl de werkloosheid onder 25- tot 45-jarigen slechts opliep tot 3,9 procent.

Het verschil in de ontwikkeling van de werkgelegenheid tussen jongeren en andere leeftijdsgroepen noemt DNB nog “pregnanter”. Zo nam het aantal jongeren in de werkzame beroepsbevolking veel sterker af. Sinds december is het aantal werkende 25- tot 45-jarigen bovendien weer groter dan in maart vorig jaar. Maar het aantal jongeren dat aan de slag is, neemt sinds oktober weer af. In februari dit jaar lag dit aantal nog steeds zo’n 5 procent onder het niveau van het begin van de crisis.

Volgens DNB hangen de verschillen samen met het feit dat een ruime meerderheid van de jongeren een flexibel arbeidscontract heeft en dat relatief veel jongeren werken in zwaar getroffen sectoren, zoals horeca en handel.

Maar de kenners denken dat het beeld op de arbeidsmarkt straks zomaar kan omslaan. Er zou een “reële kans” zijn dat bij de aanvang van het herstel juist de arbeidsmarktpositie van oudere leeftijdsgroepen onder druk komt te staan.

Een stijging van het aantal faillissementen en reorganisaties lijkt onvermijdelijk, zeker na het aflopen van de steunmaatregelen. Waarschijnlijk zal dan het baanverlies onder veelal oudere vaste krachten toenemen. En net als na de financiële crisis van 2009 zou dit juist weer een impuls kunnen geven aan de werkgelegenheid van jongere werknemers en flexibele arbeid, aldus de centrale bank.