NEA 2020: toename tevredenheid werknemers in coronajaar

In 2020 was 79% van de werknemers (zeer) tevreden met zijn of haar werk. Dit blijkt uit de nieuwste Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van CBS en TNO. Deze tevredenheid is sinds 2017, toen 76% (zeer) tevreden was, toegenomen. 

Ruim driekwart (77%) van de werknemers was in 2020 (zeer) tevreden met de arbeidsomstandigheden. Ook dat is toegenomen sinds 2017, toen 72% (zeer) tevreden was. 

Tussen 2019 en 2020 is de tevredenheid van werknemers met hun arbeidsvoorwaarden op alle onderdelen toegenomen, vooral over de mogelijkheden om thuis te werken. 

Beleidsmakers binnen overheid en bedrijfsleven, onderzoekers, HRM- en arbodeskundigen kunnen de resultaten gebruiken bij het opstellen van goed arbobeleid. Download hier het document (pdf) NEA 2020 Resultaten in Vogelvlucht