Nederland in Europese top 5 ‘leven lang leren’

Als het gaat om het volgen van opleidingen en cursussen behoren Nederlanders tot de top 5 van alle EU-inwoners.

Vooral hoogopgeleiden, eind-twintigers en werknemers in de financiële dienstverlening, de gezondheidszorg of het onderwijs maken hier gebruik van. Dat maakte het CBS deze week bekend.

1,6 miljoen Nederlanders
Bijna 18 procent van de Nederlanders van 25 tot 65 jaar gaf aan in 2014 voor werk of privé een opleiding of cursus te hebben gevolgd. Dit komt neer op 1,6 miljoen mensen. Het kan gaan om een workshop of een cursus Spaans maar ook om een complete opleiding in het hoger onderwijs. 
Op het thema ‘leven lang leren’ scoort Nederland in de EU onder Frankrijk en de Scandinavische landen. Op EU-niveau volgde 11 procent van de 25- tot 65-jarigen in 2014 een opleiding of cursus. Het Europese streefcijfer is 12,5 procent. Nederland wil dat in 2020 van alle Nederlanders 20 procent een opleiding of cursus volgt.
Hoogopgeleiden en financiële dienstverleners
Dat in 2014 meer hoogopgeleiden dan laagopgeleiden een opleiding of cursus volgden heeft deels te maken met hun beroep. Medisch specialisten, advocaten en docenten bijvoorbeeld krijgen vaker te maken met veranderingen in het werk die bijscholing noodzakelijk maakt. In de financiële dienstverlening wordt het meest bijgeleerd.
Eind-twintigers en dertigers gaven vaker aan deel te nemen aan een opleiding of cursus dan ouderen. Binnen deze jongste leeftijdsgroep gaat het deels om lang-studeerders. Ook moet deze groep zich voor een eerste baan vaker specifieke kennis en vaardigheden over het bedrijf en de functie eigen maken dan meer ervaren medewerkers.

Lange opleidingen lonen meer
Werkenden volgden vaker dan werklozen een opleiding of cursus, met als belangrijke redenen: hun werk beter kunnen doen en hun loopbaanperspectieven verbeteren. Wie een lange werk-gerelateerde opleiding volgde, kreeg vaker promotie of een hoger salaris dan zij die korte opleidingen deden. 
Daarnaast leren veel mensen op informele wijze, bijvoorbeeld door een boek te lezen of een collega te vragen iets uit te leggen over het productieproces. Dit valt niet onder de Europese indicator voor leven lang leren. 
Meer hierover: Een leven lang leren in Nederland: een overzicht