Nederlanders overwegen baanwissel bij verplichte volledige kantoorweek 

Managers van sceptisch naar enthousiast over thuiswerken 
Één op de vijf Nederlandse werknemers zegt liever z'n baan op dan na de coronacrisis terug te keren naar een volledige werkweek op kantoor. Dit blijkt uit onderzoek van facilitair dienstverlener IWG Nederland.

Uit het onderzoek, uitgevoerd onder ruim duizend Nederlanders met een kantoorbaan en de mogelijkheid thuis te werken, blijkt dat bijna 90% niet de verwachting heeft om na de pandemie weer volledig terug te keren naar het oude werken. De (volledige en gedeeltelijke) lockdown heeft in Nederland inmiddels meer dan een jaar geduurd, waarbij veel mensen gedwongen thuis hebben moeten werken. 

Nu de coronamaatregelen weer wat versoepelen, komt ook de vraag op of en hoe we weer naar kantoor terugkeren. Het antwoord lijkt zonder twijfel te liggen in een hybride werkmodel: van de ondervraagden ziet maar liefst zes op de tien (60,9%) veel potentie in afwisseling tussen het werken vanuit huis, een hoofdkantoor en een andere kantoorlocatie dichterbij huis. 

Wat zowel werknemers als werkgevers in de afgelopen tijd hebben geconstateerd, is dat we als maatschappij bijzonder prima kunnen omgaan met de vrijheid en verantwoordelijkheden die flexibel werken met zich meebrengen. Zo blijkt ook uit het onderzoek dat flexibiliteit geen luxe is, maar richting een verankerde behoefte gaat: als werknemers, naast salaris, aangeven welke arbeidsvoorwaarden zij het belangrijkst vinden, komen flexibele werktijden (72%) en flexibele werkplek (50%) vaak voor in de top 5. Ruim zes op de tien (61%) ziet dan ook het liefst een gevarieerde afwisseling tussen thuis, kantoor of verschillende locaties dichtbij het huis van de werknemers, het zogeheten hub&spoke-model. Wereldwijd zegt maar liefst de helft van de bevolking zijn baan op te zeggen en op zoek te gaan naar nieuw werk als zijn baas erop staat terug te keren naar een volledige werkweek op kantoor. In Nederland geldt dit voor een op de vijf respondenten. De kans dat Nederlandse mannen hun baan opzeggen is verrassend genoeg 27% hoger dan bij vrouwen.

IWG voorspelt dat de toekomst van het werk zal draaien rond het concept van de “15-minute-city”, waarin alle belangrijke voorzieningen binnen een korte reisafstand van huis voorhanden zijn. 

Het onderzoek is in mei 2021 uitgevoerd in opdracht van IWG, uitgevoerd door extern onderzoeksbureau Panelwizard onder 1.033 werkenden, ZZP’ers en freelancers met een kantoorbaan en de mogelijkheid om thuis te werken. 

Gerelateerde artikelen