Boston Consulting Group: juist Nederlanders meest bezorgd over impact AI op hun werk

In de top 13 van landen die zich het meeste zorgen maken over de impact van AI op het werk, staat Nederland bovenaan.

De nieuwe golf van generatieve kunstmatige intelligentiesystemen (GenAI) transformeert het bedrijfsleven in hoog tempo. Ruim vier op de tien Nederlanders (42,4 procent) maakt zich echter grote zorgen over de impact van AI op hun werk. Daarmee staat Nederland op de eerste plaats in de landen top 13, gevolgd door Frankrijk (41 procent) en Japan (38 procent). Dit blijkt uit het nieuwe onderzoek ‘AI at Work: What People Are Saying’ van adviesorganisatie Boston Consulting Group (BCG).

Bijna zeven op de tien (71,2 procent) Nederlandse werknemers denkt dat hun baan waarschijnlijk zal veranderen door AI. Bijna een kwart (23,6 procent) denkt dat hun baan in de toekomst niet meer bestaat. Nederland is ook een van de minst optimistische landen als het gaat om de impact van AI op het werk – alleen Japanners zijn negatiever. Tegelijkertijd geloven bijna zeven op de tien Nederlandse werknemers (68,1 procent van de respondenten) wel dat de voordelen van generatieve AI opwegen tegen de risico’s.

Kennis en vaardigheden nodig

Anita Coronel, Managing Director en Partner bij BCG: “GenAI verandert de manier waarop we werken voorgoed. Nederlandse werknemers zijn zich hier sterk van bewust, maar voelen zich in veel gevallen onvoldoende voorbereid om met deze verandering mee te gaan. Voor zowel werkgevers als werknemers is het heel belangrijk te zorgen dat de kennis en vaardigheden van medewerkers constant worden doorontwikkeld. Dit vereist goed inzicht in de vaardigheden die nu en in de toekomst nodig zijn en effectieve, toegankelijke bijscholingsprogramma’s om deze vaardigheden ook daadwerkelijk te ontwikkelen.”

Ook de mate waarin iemand gebruik maakt van AI en diens senioriteit, hebben invloed op de mate van optimisme en bezorgheid. Van de ondervraagden die regelmatig van GenAI gebruik maken is 62 procent optimistisch, vergeleken met 36 procent van de niet-gebruikers.

Leidinggevenden optimistischer

Tevens maakt de meerderheid van de leidinggevenden (80 procent) regelmatig gebruik van GenAI-tools, terwijl dit bij medewerkers slechts 20 procent blijkt te zijn. Medewerkers vormen het grootste percentage niet-gebruikers (60 procent) van GenAI-tools in het algemeen.

Binnen organisaties zijn senior leidinggevenden die vaker gebruik maken van GenAI, optimistischer en minder bezorgd dan medewerkers. Zo is 62 procent van hen optimistisch over AI, terwijl slechts 42 procent van de werknemers die mening deelt.

Stel je voor dat je met één klik complexe HR-vragen kunt beantwoorden. Dit alles is mogelijk met de kracht van kunstmatige intelligentie (AI) en chatbots zoals ChatGPT! Volg deze masterclass en leer hoe AI en ChatGPT als personal assistant jouw dagelijkse werkzaamheden kan transformeren in alle belangrijke HR-domeinen.