Nederlands pensioenstelsel niet langer het beste ter wereld

Nederlands pensioenstelsel niet langer het beste ter wereld
Niet het Nederlandse maar het IJslandse pensioenstelsel is het beste ter wereld. Dat blijkt uit de jaarlijkse Global Pension Index 2021 van adviesbureau Mercer en CFA Institute. 

Voor IJsland is dit het eerste jaar dat het wordt meegenomen in de ranglijst. Nederland stond in de afgelopen vier edities bovenaan. Dat IJsland nu boven Nederland is geëindigd, komt doordat het beter scoort op toereikendheid en duurzaamheid, onder meer door een lager niveau van huishoudschuld en een hogere arbeidsparticipatie op hogere leeftijd. Na IJsland en Nederland bezet Denemarken de derde plaats. Helemaal onderaan op de lijst staat Thailand.

De pandemie zorgde voor toenemende sociaaleconomische ongelijkheid wereldwijd. Ook als het op de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen aankomt. Marc Heemskerk, pensioenexpert bij Mercer Nederland: ‘De huidige economische situatie is complex. We hebben te maken met historisch lage rentetarieven en lagere beleggingsrendementen in veel beleggingscategorieën. Nederlanders moeten nu meer dan ooit verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen pensioeninkomen, waarbij vrouwen helaas nog harder moeten lopen dan mannen.’ 

Voor hun jaarlijkse ranglijst vergeleken Mercer en het CFA Institute (de wereldwijde beroepsvereniging voor beleggingsprofessionals) de pensioenstelsels van 43 landen over de hele wereld. Deze toetsen zij op toereikendheid van het pensioen, toekomstbestendigheid van het stelsel en integriteit van pensioenbestuur. Naar eigen zeggen dekt het onderzoek ongeveer twee derde van de wereldbevolking.