Nederlandse arbeidsmarkt verkrapt verder

Zo’n 143 duizend vacatures stonden er in december 2015 open. Een toename van 11 duizend ten opzichte van een kwartaal eerder.

Hiermee groeide het aantal vacatures gedurende tien kwartalen op rij. In totaal nam in deze periode het aantal vacatures toe met ruim 50 duizend. Het herstel op arbeidsmarkt zet zo gestaag door. 
 
Aanmerkelijk minder 
In het afgelopen kwartaal waren er, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 600 duizend mensen werkloos. Dat is 5 duizend minder dan in het derde kwartaal van 2015. Dit betekent dat aan het einde van het vierde kwartaal er voor iedere vacature 4 werklozen beschikbaar waren. Een jaar eerder waren dat er ruim 5, aanmerkelijk minder dan de bijna 7 werklozen voor iedere vacature eind 2013.
 
204 duizend nieuwe vacatures 
Het aantal openstaande vacatures aan het einde van een kwartaal is het resultaat van het aantal nieuwe en vervulde vacatures gedurende een kwartaal, de zogeheten dynamiek van de arbeidsmarkt. In het vierde kwartaal van 2015 nam het aantal openstaande vacatures weer iets toe. Er ontstonden 204 duizend nieuwe vacatures, 33 duizend meer dan een jaar eerder. In het vierde kwartaal werden 199 duizend vacatures vervuld. Dat waren er zo’n 28 duizend meer dan een jaar eerder.
 
Het verschil met de jaren voor de crisis is nog altijd groot. Halverwege 2008 waren er bijna evenveel vacatures als werklozen. Door de crisis steeg de werkloosheid snel en halveerde het aantal vacatures, waarmee ook de spanning op de arbeidsmarkt sterk afnam. Al met al begint de spanning nu weer iets op te lopen. De arbeidsmarkt blijft over het geheel genomen nog steeds ruim, maar het aantal moeilijk te vervullen vacatures groeit gestaag.
 
Bron: CBS