Nederlandse bedrijven zetten vooral in op vast personeel voor 2024 terwijl arbeidsmarkt krap blijft

Nu de krapte op de arbeidsmarkt voortduurt, hebben bedrijven een voorkeur voor vast boven tijdelijk personeel. Werven van nieuw personeel en behouden van bestaande werknemers is echter uitdagend. Dat blijkt uit onderzoek van werving- en selectiebureau Robert Half.

Iets meer dan 40 procent van de Nederlandse bedrijven wil in 2024 meer vast personeel aannemen, terwijl 51 procent juist zegt alleen naar nieuwe werknemers op zoek te gaan als er mensen vertrekken.

Tijdelijk personeel is minder populair. Als het gaat om het uitbreiden van het aantal tijdelijke werknemers, zegt 30 procent van de Nederlandse bedrijven dit aantal volgend jaar te willen uitbreiden, tegenover 53 procent die hier niet actief mee aan de slag gaan. Bijna 15 procent geeft zelfs aan het aantal tijdelijke werknemers te bevriezen, wat betekent dat er geen vervanging wordt aangenomen als er een tijdelijke werknemer vertrekt.

Werven een uitdaging

Personeel werven – of dat nu vast of tijdelijk is – blijft lastig vanwege de krappe arbeidsmarkt. Volgens het onderzoek maakt 66 procent zich hier zorgen over. Een iets grotere groep – 68 procent – van de werkgevers beschouwt het behouden van waardevolle collega’s als een uitdaging in deze tijden van krapte. Ze noemen hierbij factoren zoals hoge werkdruk, concurrentie en een onevenwichtige balans tussen werk en het privéleven, als verbeterpunten om personeel binnen boord te houden.

Ondanks de spanningen op de arbeidsmarkt en de kwakkelende wereldeconomie, geven Nederlandse bedrijven wel aan vertrouwen te hebben in het komende jaar. Bijna 70 procent verwacht in 2024 meer groei dan in dit jaar. Dit vertrouwen wordt grotendeels gestimuleerd door de groeiende vraag naar producten en diensten. Volgens diverse prognoses trekt de economische groei in Nederland volgend jaar licht aan.