Nederlandse CFO optimistisch

Het optimisme onder de Nederlandse financieel directeuren nam afgelopen kwartaal verder toe. Zo verwacht 40% het komend jaar meer medewerkers aan te nemen. Verder zegt bijna de helft van de CFO’s een negatieve impact op de wereldeconomie te verwachten onder Trump’s presidentschap. Dit blijkt uit de CFO Survey van Deloitte.

Het percentage ondervraagde CFO’s dat onzeker is over de economische en financiële situatie is afgenomen van 68% in het derde kwartaal van 2016 tot 55% aan het einde van het laatst kwartaal van 2016. Ook zijn de CFO’s weer positiever over de financiële vooruitzichten van hun eigen onderneming. Zo’n 35% geeft aan optimistisch te zijn en dit is het hoogste percentage in anderhalf jaar tijd. Frank Geelen, partner en CFO program lead Deloitte verklaart: “Bijna alle indicatoren staan op groen en daarmee kijkt de CFO weer naar de toekomst. Dit zien we terug in de hogere omzetverwachting (70%), betere operationele marges (65%) en de verwachting meer personeel aan te nemen (40%), ondanks de internationale politieke onzekerheden waar we nu voor staan.” 

Impact Trump’s presidentschap

Dit kwartaal heeft Deloitte de CFO’s ook naar hun mening gevraagd over de verwachte impact die Trump’s presidentschap heeft op de wereldwijde economie. Van de ondervraagde CFO’s gaf 21% aan een positieve impact te verwachten op de wereldeconomie, tegenover 47% die een negatieve impact verwacht. Vooral voor afnemende export naar de VS wordt gevreesd; 63% zegt hier de grootste impact op de Nederlandse economie te verwachten.   

Beurs weer populairder onder CFO’s

Uit de survey blijkt verder dat de populariteit van een emissie van aandelen met ongeveer 25% is toegenomen. Toch blijft dit de minst populaire vorm van financiering en geeft 85% nog steeds de voorkeur aan bankleningen. Geelen: “Door de historisch lage rentestanden blijft de banklening populair. De aandelenmarkten zijn de laatste drie maanden gestegen en de CFO heeft daarom weer meer vertrouwen in de beurs als financieringsbron.”