Nederlandse tech-bedrijven vrezen leegloop van kennismigranten

Nederlandse tech-bedrijven vrezen leegloop van kennismigranten
Techbedrijven in Nederland eisen het behoud van de 30%-regel. Zij vrezen de internationale concurrentieslag te verliezen als de fiscale lokker wordt wegbezuinigd.

Een streep zetten door de regeling zal ertoe leiden dat kennismigranten Nederland gaan mijden, zo schrijven bezorgde bedrijven als ASML, Booking.com en TomTom in een brief aan de Tweede Kamer.

Buitenlandse concurrentie het hoofd bieden

De 30%-regeling geeft ondernemingen en kennisinstituten de mogelijkheid om maximaal 30 procent van het salaris belastingvrij uit te keren aan hun buitenlandse werknemers die tijdelijk in Nederland werken. De verontruste Nederlandse tech-bedrijven stellen dat ze afhankelijk zijn van kennismigranten om de felle buitenlandse concurrentie het hoofd te kunnen bieden. Sneuvelt de 30%-regeling, dan vrezen ze dat de kennismigranten hun koffers zullen pakken.

Aanleiding voor het alarm is de vrees dat de 30%-regeling geslachtofferd zal worden door het kabinet in de zoektocht naar bezuinigingen. De 30%-regeling kost de staat jaarlijks 750 miljoen aan misgelopen belastingopbrengsten, zo werd vorig jaar duidelijk. “We horen dat de 30%-regeling een van de opties is om op te bezuinigen”, aldus een toelichting van woordvoerster Mieke Ripken van VNO-NCW die de brief mede heeft ondertekend. “Dit zingt rond in de politiek.”

In 2019 werd de regeling al een stukje uitgekleed. Bedrijven kunnen er nu nog maar vijf in plaats van acht jaar gebruik van maken. Ook toen al poogden de tech-bedrijven er een stokje voor te steken. De 30%-regeling werkt uitstekend, zo wijzen de bange bedrijven op onderzoek dat de overheid zelf liet uitvoeren.

Groot tekort aan talent is de bottleneck 

“We concurreren niet alleen op innovatieklimaat en het internationale karakter van de steden, maar ook op kosten van levensonderhoud en salaris”, schrijft de bedrijvenlobby. “Elk West-Europees land, op Duitsland na, heeft voordelige fiscale regelingen voor buitenlandse werknemers. De 30%-regeling zorgt ervoor dat Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen concurrerender kunnen zijn.”

“Kenniswerkers die de afgelopen jaren naar Nederland verhuisden, hebben dit gedaan in de veronderstelling dat de 30%-regeling op hen van toepassing is en blijft. Zij zijn financiële verplichtingen aangegaan op basis van de toen beschikbare informatie. Een inperking of zelfs einde van deze regeling heeft daarmee effect op een grote groep mensen.”

Dat de tech-industrie niet afwacht tot het kabinetsvoornemen leidt tot een kabinetsbesluit, heeft te maken net de ernst van het probleem. “Nederland heeft een groot tekort aan onderzoekers, data scientists, product- en softwareontwikkelaars”, zo staat in de brandbrief. “Voor 50 procent van de scale-ups is talent de grootste bottleneck, en dit tekort neemt toe.”

“Tech-talent is typisch internationaal georiënteerd en kan door de schaarste op de internationale arbeidsmarkt gemakkelijk doorstromen naar elders. Als het aankomt op het werven van tech-talent, concurreert Nederland met de VS, Londen, Berlijn, Dubai, Tel Aviv, Singapore, Taiwan, Hong Kong en Shanghai.”