Nederlandse werkgevers meest tevreden over digitalisering HR

De tevredenheid over de digitalisering van HR-diensten is onder Nederlandse werkgevers het hoogst van alle Europese werkgevers.

Slechts 6 procent van de Nederlandse werkgevers is ontevreden over de digitaliseringsslag. Meer dan de helft (57%) is tevreden of zelfs zeer tevreden en 37 procent houdt zich neutraal. Nederlandse werkgevers zijn een stap verder is in de digitaliseringsslag van HR-processen dan de meeste andere Europese landen. Dat blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener SD Worx. 

Alleen werkgevers in Polen (54%) en Spanje (51%) geven zichzelf een hogere score. Van de Nederlandse werkgevers vindt bijna de helft (47%) dat zij qua digitalisering van HR-diensten al veel hebben bereikt. Oostenrijkse werkgevers blijven behoorlijk achter met slechts een kwart, dat aangeeft dat de processen voldoende zijn gedigitaliseerd. 

Digitalisering van HR-diensten is een breed begrip. In het onderzoek is het onderverdeeld in ‘de automatisering van HR- en payroll-processen’, ‘HR-rapportages en -analyses’ en als derde ‘digitale HR-tools waar medewerkers gebruik van kunnen maken’. Het onderzoek werd in juni uitgevoerd onder 3.000 bedrijven in 11 Europese landen, waaronder Nederland.

Verdeeld naar omvang, blijken kleinere organisaties achter te lopen met digitalisering ten opzichte van het gemiddelde (47 procent). Slechts 34 procent van de organisaties tot 100 werknemers vindt dat de HR-processen voldoende gedigitaliseerd zijn. Organisaties met meer dan 250 werknemers zijn juist weer verder in de digitalisering (57 procent beoordeelt dit als voldoende).