Nederlandse werkgevers minder positief over werkgelegenheid

Daling van werkloosheid creëert onrust onder werkgevers. In welk vijver moeten ze nu vissen voor geschikte werknemers?

Aanzienlijke daling sentiment nutsbedrijven en financiële sector
Ten opzichte van het derde kwartaal van 2019 is de werkgelegenheidsverwachting onder Nederlandse werkgevers voor Q4 2019 licht gedaald (-1%). Het werkgelegenheidscijfer¹ komt dit kwartaal uit op +5% en illustreert het positieve voornemen van werkgevers om medewerkers aan te nemen. Dit blijkt uit de ManpowerGroup Employment Outlook Survey (MEOS Q4 2019) uitgevoerd onder 59.000 werkgevers, waarvan 750 uit Nederland. In zeven van de negen arbeidssectoren verwachten werkgevers dit kwartaal meer medewerkers aan te nemen. Daar staat tegenover dat het werkgelegenheidscijfer in zowel de financiële sector (0%) als de sector nutsbedrijven (-6%) het afgelopen kwartaal sterk is afgenomen.

“Ondanks dat de Nederlandse economie langzaam stoom verliest, blijven Nederlandse werkgevers licht positief over de werkgelegenheidsverwachting”, zegt Jeroen Zwinkels, Algemeen Directeur ManpowerGroup Nederland. “Nu de werkloosheid historisch laag is, zien we dat werkgevers steeds vaker moeite hebben om de juiste kandidaten voor hun vacatures te vinden.”

Sterke daling financiële sector
Na een sterk herstel in het derde kwartaal van 2019 is de werkgelegenheidsverwachting in de financiële sector met acht procentpunten, fors afgenomen. Het werkgelegenheidscijfer daalt het hardst in de sector nutsbedrijven. Waar deze sector in Q3 2019 nog +10% rapporteerde, zakt het sentiment naar -6% in Q4 2019 (een afname van 16 procentpunten). De sector nutsbedrijven is hiermee de enige met een negatieve werkgelegenheidsverwachting voor het aankomende kwartaal. In alle andere sectoren blijft het sentiment positief, waarbij werkgevers in de mijnbouw & delfstofwinning (+16%) en de bouw (+15%) het meest optimistisch zijn.

Zwinkels: “De sterke schommelingen in de werkgelegenheidsverwachting van werkgevers in de financiële sector komen voort uit een groeiend aantal onzekerheden in de markt zoals de Brexit en de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Hierdoor zijn deze bedrijven vaker geneigd een afwachtende houding aan te nemen in de zoektocht naar nieuwe medewerkers.”

Zoeken naar de juiste kandidaat
Het percentage Nederlandse werkgevers dat moeite heeft de juiste kandidaten voor hun vacatures te vinden, is gestegen van 68% in Q3 2019 naar 72% in Q4 2019². Vergeleken bij het vorige kwartaal is het vooral voor werkgevers in de financiële sector lastiger geworden om hun openstaande vacatures vervuld te krijgen; van 61% naar 70%. Zwinkels: “Naast de groeiende (macro-)economische zorgen, blijft de Nederlandse arbeidsmarkt ongekend krap. Het vermogen om het juiste talent aan te trekken en te behouden, is een cruciale succesfactor geworden voor organisaties over de hele wereld. Bij ManpowerGroup proberen we hieraan bij te dragen door werkgevers en werknemers zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun zoektocht naar werk.”

Europese verwachtingen
Werkgevers in bijna alle Europese landen blijven positieve werkgelegenheidscijfers rapporteren. Spanje is met 0% het minst positief. België, Frankrijk, Ierland en Duitsland noteren +6%. Het Verenigd Koninkrijk meldt een gezonde +5%. Ondanks een kleine afname ten opzichte van het vorige kwartaal (-1%) blijven werkgevers in de Verenigde Staten met +20% ongekend positief.