Nederlandse werknemers actief op zoek naar nieuwe baan

Ruim een kwart (27%) van de Nederlandse werknemers is actief op zoek naar een nieuwe baan. Dat is iets meer dan Europese collega’s.

Bijna twee derde vindt dat zoiets als baanzekerheid niet meer bestaat. Samen met Duitse werknemers voelen Nederlanders zich wel het meest loyaal naar hun werkgever (67% resp. 63%). Franse werknemers blijven met ruim tien jaar het langst bij dezelfde baas. 
 
Dat blijkt uit het onderzoek ‘The Evolution of Work’ van het ADP Research Institute®, een mondiaal onderzoek naar werktrends onder meer dan 2.000 werkgevers en werknemers in 13 landen.
 
Nederlandse werkgevers overschatten sterk hoeveel van hun medewerkers actief op zoek zijn naar een nieuwe baan. In werkelijkheid zoekt ruim een kwart (27%) van de Nederlandse werknemers actief naar een nieuwe baan, terwijl werkgevers denken dat bijna de helft van hun werknemers actief op zoek is (46%). Binnen Europa is in Nederland de kloof tussen medewerkers en werknemers op dit gebied het grootst. 
 
Hogere lonen werken niet; switchen van baan steeds populairder
“Nederlandse werkgevers onderschatten de loyaliteit van hun werknemers, dat is op zich geen slecht teken want dit zorgt er ook voor dat ze bereid zijn om meer te investeren in het behouden van personeel,” zegt Martijn Brand, Algemeen Directeur bij ADP Nederland. Ondanks dat een kwart van de werknemers rond kijkt, blijven Nederlandse werknemers gemiddeld toch 8,3 jaar bij hun werkgever. In Duitsland is dat 9 jaar. Franse werknemers blijven met gemiddeld 10,2 jaar het langst bij dezelfde baas. Opvallend genoeg voelt maar iets meer dan de helft (56%) van hen zich ook loyaal. Samen met Duitse werknemers scoren Nederlanders qua loyaliteit juist het hoogst (67% resp. 63%).
 
Dat meer loon niet altijd de belangrijkste drijfveer blijkt te zijn om van baan te wisselen blijkt uit de economische rapporten van ADP over werk en lonen. “Onze onderzoeken laten zien dat werknemers steeds sneller op zoek gaan naar een nieuwe baan als werkgevers niet tegemoet komen aan hun wensen en behoeften,” zegt Jan Siegmund, Chief Financial Officer bij ADP. “Het behouden van toptalent is een steeds grotere uitdaging voor werkgevers. Terwijl zij zich op allerlei manieren inspannen om een goede werkgever te zijn, zien medewerkers onder andere dankzij social media dagelijks nieuwe baanmogelijkheden voorbij komen.”
 
Europese werknemer loyaler dan collega buiten Europa
De neiging om van baan te wisselen is kleiner onder Europese werknemers dan onder werknemers elders in de wereld. Alleen in China zijn werknemers nog loyaler naar hun werkgever. Europese werknemers staan wel open voor verandering. Bijna twee derde (64%) vindt dat zoiets als baanzekerheid niet meer bestaat en bijna de helft (47%) vindt dat werknemers standaard hun ogen zouden moeten openhouden voor nieuwe kansen. 
 
Werkgevers wereldwijd overschatten de kracht van loonsverhoging op het vasthouden van personeel. Alleen in India, Nederland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk correspondeert de schatting van werkgevers met die van hun werknemers. Gemiddeld zijn werknemers bereid van baan te veranderen als hun loon daardoor 15% stijgt en kijken in het algemeen naar banen binnen hun vakgebied, branche en locatie. In Nederland vormen werktijden, het werk zelf en flexibiliteit de drie belangrijkste factoren voor de keuze van een baan. 
 
Bron: ADP