9 trends voor de HR-leider in 2024: van kosten en AI tot klimaatcrisis

Van de voortdurende impact van generatieve AI op de werkplek tot een focus op vaardigheden in plaats van diploma's en andere kwalificaties. HR-analisten van onderzoeks- en adviesbureau Gartner zetten negen trends op een rij gezet die in 2024 de werkplek zullen domineren.

De negen belangrijkste HR-trends die volgens analisten van onderzoeks- en adviesbureau Gartner het komende jaar zullen domineren zijn verdeeld over een breed spectrum aan thema’s, die variëren van trends op de werkvloer, maatschappelijke en economische ontwikkelingen en technologische trends. Een samenvatting van hun voorspellingen op een rij:

1. Kosten van werk

Veel werknemers zullen zich sterker bewust worden van de moeite en het geld dat het kost om op- en neer tussen kantoor en huis te reizen. Werkgevers kunnen hierop inspelen door allerlei voordelen te bieden zoals huisvesting, reiskostenvergoeding, welzijnsprogramma’s of zelfs huisdieren op het werk toe te staan.

2. AI creëert kansen

AI zal de technische vaardigheden die voor veel rollen nodig zijn verlagen en nieuwe mogelijkheden creëren. HR moet samenwerken met andere afdelingen om te bepalen hoe AI het werk zal veranderen en intern kandidaten voor nieuwe rollen te identificeren.

3. Generatieve AI-experimenten kunnen mislukken

Een te snelle uitrol van generatieve AI-tools zoals ChatGPT kan ongewenste neveneffecten hebben, zoals onbetrouwbare content omdat de bot ‘hallucineert’. Bedrijven moeten beleid, strategieën en training ontwikkelen om deze risico’s te beheersen.

4. De vierdaagse werkweek raakt ingeburgerd

Een kortere werkweek zal in 2024 minder ongebruikelijk worden, met dank aan allerlei eerdere geslaagde experimenten. Slimme werkgevers zullen dit gebruiken om mensen aan zich te binden en hun productiviteit te verhogen.

5. Conflictbeheersing neemt aan belang toe

2024 zal in het teken staan van allerlei conflicten tussen medewerkers. Managers krijgen daar mee te maken en moeten maar zien of ze die conflcten kunnen beheersen. Bedrijven die erin slagen de vaardigheden van managers op dit gebied verder te ontwikkelen, kunnen hier baat bij hebben. In plaats van meningsverschillen te onderdrukken of te verbieden, kunnen managers hun teams dan vaker helpen door moeilijke momenten heen te werken.

6. Vaardigheden boven kwalificaties

Meer en meer werkgevers zullen de voorkeur geven aan vaardigheden boven specifieke kwalificaties, waarbij sommige werkgevers zelfs niet meer naar diploma’s zullen kijken. Hierdoor kunnen ze uit een veel bredere talentenpool kiezen, en meer vrijheid hebben om invulling te geven aan talentontwikkeleing.

7. Klimaatbescherming als werknemersvoordeel

Jonger werknemers (Gen Z) zullen verwachten dat werkgevers bij de toekenning van ‘employee benefits’ rekening houden met de klimaatcrisis. Denk toezeggingen voor fysieke veiligheid in geval van een ramp, financiële compensatie of mentale gezondheidsondersteuning.

8. Diversiteit, gelijkheid en inclusie wordt ingebed in de organisatie

In plaats van dat het belang van DEI (diversiteit, gelijkheid en inclusie) vooral door HR wordt benadrukt, zal het onderwerp in 2024 ook elders sterk gaan leven. Dit betekent dat DEI in de hele organisatie wordt ingebed, en worden geïntegreerd in de bedrijfsdoelstellingen, de dagelijkse activiteiten en de cultuur.

9. Carrièreverloop wordt flexibeler

Gartner verwacht dat medewerkers vaker slechts parttime met pensioen zullen gaan, halverwege hun carrière opeens een onverwachte afslag nemen of een pauze inlassen. Werkgevers zullen zich aanpassen aan deze trend door werknemers te laten afwijken van stereotype carrièrepaden. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van duobanen en andere vormen van ‘job sharing’, door werknemers parttime of op freelancebasis in te huren of door mensen in te schakelen op basis van hun expertise, ongeacht hun anciënniteit.

Bron: Personnel Today