Never waste a good crisis, maak medewerkers nu weerbaar

Het is belangrijk dat werkgevers anticyclisch denken en juist nu werknemers leren omgaan met gevoelens van stress en angst.

HR-afdelingen hebben hun handen vol om werknemers bij te staan in deze onzekere periode en bieden ondersteuning waar nodig. Op dit moment laten de meest recente verzuimcijfers een stijging zien van 43%. Een hoog cijfer, omdat naast het reguliere verzuim mensen nu uitvallen door corona of omdat zij lichte verkoudheidsklachten ervaren en thuis moeten blijven. 

Stress en angst ontwikkelen 

Maar ook gevoelens van stress en angst leiden tot verzuim. Vragen zoals: wat als ik of één van mijn geliefden ziek wordt, wat gaat er met mijn baan gebeuren, hoe blijf ik effectief werken met drie kinderen om mij heen, mijn partner is ZZP’er en raakt zijn inkomen kwijt. Het zijn allemaal redenen om stress en angst te ontwikkelen. Het is daarom voor elk individu belangrijk om te kijken wat de beste aanpak is. 

Stress en angst zorgen bij mensen voor een zogenaamde fight or flight reactie. Dit houdt in dat het lichaam in een staat van alertheid wordt gebracht om om te gaan met acuut gevaar: het wordt vechten of vluchten. In deze situatie is dit echter niet effectief, er is immers niks om tegen te vechten en vluchten gaat ook niet. 

Sterke stressreactie 

Toch kunnen de hersenen daar moeilijk onderscheid tussen maken en blijft de (lichamelijke) stressreactie erg sterk. Dit kan leiden tot allerlei verschillende lichamelijke en mentale klachten. Doordat de situatie niet direct beïnvloed kan worden, kan men zich overgeleverd voelen aan de omstandigheden. De groep werknemers die dit zo ervaart, heeft hulp nodig. 

Het lijkt de gemakkelijkste weg misschien om strikte regels op te stellen en te handhaven, maar uit onderzoek weten we dat mensen zich dan aanpassen op de korte termijn en dat het later als een boemerang terug komt. Hierover zegt o.a. Covey dat we eerst moeten begrijpen, want wat zit er achter het gedrag van de werknemer? Zeker bij Nederlanders werkt terechtwijzen niet en zeker niet in situaties van stress. 

Effecten voor sommigen traumatisch 

Door het gedwongen thuiswerken kan er, naast angst en stress, een gevoel van eenzaamheid ontstaan. Het kan lastig zijn om structuur te moeten missen en minder in contact te staan met collega’s. Vanuit huis werken en niet weten hoe lang dit nog gaat duren kan zwaar zijn voor mensen. 

De negatieve psychologische effecten zijn heftig voor mensen en kunnen zelfs voor sommigen traumatisch zijn, zegt Paul Kop, arbeids- en organisatiepsycholoog NIP. Het is daarom van belang om ook op afstand in contact te blijven met werknemers. Vooral structuur, duidelijke communicatie en op de hoogte blijven van wat er speelt, is waar mensen behoefte aan hebben. 

Copingsmechanismen

Om mensen te helpen bij hun gevoelens van angst, stress en eenzaamheid kan coaching ingezet worden. Onderzoeksresultaten van Theeboom laten de positieve effecten van coaching zien op onder andere het welbevinden, copingsmechanismen, werkgerelateerde houdingen en doelgerichte zelfregulatie. 

Hoe iemand reageert in een stressvolle situatie wordt namelijk niet of nauwelijks bepaald door de aard van het probleem, maar veel meer door iemands copingstrategie: de manier waarop iemand tegenslagen verwerkt en tot welke acties diegene overgaat.

Nu investeren in de werknemer 

Het is belangrijk om als organisatie anticyclisch te denken en juist in deze tijd de werknemer te ondersteunen in de omgang met gevoelens van stress en angst. Nu investeren in de ontwikkeling van de werknemer, is een investering voor de lange termijn. 

Zorgen dat werknemers mentaal gezond blijven is van belang, zodat ze nu, maar ook na de coronacrisis waarde kunnen blijven toevoegen aan de onderneming en dus het geleerde kunnen blijven toepassen voor een gelukkig en mentaal fit (werk)leven.

Gingermood heeft hier een speciaal aanbod voor in deze tijd. www.gingermood.com 

Gerelateerde artikelen