Nieuw hoogtepunt CAO-lonen eerste kwartaal – loonstijging ambtenaren op twee na hoogste

Loonstijging ambtenaren op twee na hoogste
Ambtenaren noteerden van alle werknemers in het laatste kwartaal de hoogste loonstijging: 7,1 procent noteerde het CBS voor openbaar bestuur en overheidsdiensten.

Alleen in de horeca en de bedrijfstak vervoer en opslag stegen de lonen dit jaar harder dan bij de overheid. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het eerste kwartaal van 2023.

Hoogtepunt

De stijging van de cao-lonen bereikte in het eerste kwartaal van 2023 een nieuw hoogtepunt. Met 5,0 procent lag de ontwikkeling bijna twee keer zo hoog als een jaar eerder (2,7 procent). De derde grootste stijger betreft het openbaar bestuur en de overheidsdiensten. In het afgelopen kwartaal noteerde het CBS er een loonstijging van 7,1 procent.

De voorlopige cijfers over het eerste kwartaal van 2023 zijn gebaseerd op bijna negen van de tien cao’s die zijn afgesloten. De nieuwe cao gemeenten – gemiddeld 9,0 procent – valt daar niet onder: het akkoord tussen bonden en gemeentelijk werkgevers werd op 5 april pas definitief – net buiten het eerste kwartaal.

Minimumloon

Op het niveau van bedrijfstakken stegen de cao-lonen in het eerste kwartaal van 2023 met 8,0 procent het meest in de horeca. Daarin is ook de aanpassing van het wettelijke minimumloon verwerkt. De horeca had een jaar geleden nog een van de laagste loonstijgingen (0,3 procent).

De tweede grootste stijger van het afgelopen kwartaal is de bedrijfstak vervoer en opslag (7,8 procent). In de bedrijfstak verhuur en handel van onroerend goed stegen de lonen het minst (2,5 procent).

Al met al stegen de cao-lonen in het eerste kwartaal van 2023 van de drie onderscheiden sectoren het meest bij de overheid en de particuliere bedrijven (bij beide 5,3 procent). De sector gesubsidieerde instellingen – waaronder het merendeel van de zorg – bleef daarbij achter (3,6 procent), met de aantekening dat het onlangs afgesloten akkoord over de cao Ziekenhuizen nog niet in de CBS-cijfers is verwerkt.

Inflatie

De cao-loonstijging van 5,0 procent is volgens het CBS de hoogste in 40 jaar. Het verschil met de inflatie wordt daarmee echter niet overbrugd. Op basis van de inflatiecijfers voor de eerste twee maanden en de snelle raming voor maart liggen de consumentenprijzen in het eerste kwartaal rond de 6,6 procent hoger dan een jaar eerder, zo blijkt uit de nieuwe cijfers van het CBS. Daar zou de reële cao-loonontwikkeling dit kwartaal uitkomen rond de -1,5 procent. Het definitieve inflatiepercentage voor het eerste kwartaal is volgende week bekend.

Bron: Binnenlands Bestuur