Nieuw onderzoek toont voor het eerst causaal verband aan tussen welzijn en productiviteit

Onderzoekers Clément Bellet (Erasmus School of Economics), Jan-Emmanuel De Neve (MIT) en George Ward (University of Oxford) hebben een causaal verband gevonden tussen het welzijn van werknemers en de productiviteit.

Zij onderzochten bijna 1.800 werknemers van 11 Britse callcenters gedurende zes maanden en stelden vast dat een stijging van één punt in geluksbeleving (op een schaal van 0 tot 10) gepaard ging met een stijging van 12 procent in productiviteit. Het effect van geluk verschilde per taak.

Eenvoudige ‘bestellingen’ werden minder beïnvloed door de stemming van een werknemer, terwijl bij complexere taken – zoals onderhandelen, het verkopen van productbundels en hercontracteren – de productiviteit met gemiddeld 20 procent toenam per punt verbetering in geluk.

Gelukkige werknemers zijn inderdaad productiever

Het idee dat welzijn bevorderlijk is voor de arbeidsproductiviteit is op zich niet nieuw. Deze studie levert alleen het duidelijkste bewijs tot nu toe van het effect van welzijn op de prestaties van werknemers.

Bron: Erasmus Universiteit