Nieuwe cao ING zet in op sociale verbinding en wellbeing

ING Nederland en de vakorganisaties CNV Vakmensen, FNV Finance en De Unie hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. De ingangsdatum van de cao is 1 januari 2021 en de looptijd is 2 jaar.

Maarten van Beek, directeur HR ING Benelux: “Deze cao is opnieuw tot stand gekomen in nauwe samenwerking met vakorganisaties én medewerkers. Ik ben dan ook trots dat we weer actuele en innovatieve elementen aan onze moderne cao kunnen toevoegen, zoals rouwverlof en 9 weken voor 70% betaald ouderschapsverlof. Maar ook dat we een collectieve uitkering koppelen aan duurzaamheids- en maatschappelijke doelstellingen. 

“Daarnaast kijken we uit naar de hybride manier van werken. Het combineren van de voordelen van het werken vanuit huis en op kantoor, zal de sociale verbinding binnen de organisatie versterken, wat belangrijker is dan ooit. Teams zullen elkaar opnieuw vaker opzoeken om samen goed te blijven functioneren. Daarom verdubbelen we het budget voor teamactiviteiten. We hebben met sociale partners afgesproken om samen te onderzoeken hoe we de sociale verbinding tussen medewerkers in de komende jaren nog verder kunnen versterken.”

Ontwikkelen van vakmanschap

Het onderhandelingsresultaat heeft betrekking op de ruim 15.000 interne medewerkers en deels op de ongeveer 5.000 externe medewerkers van ING in Nederland, waarbij de focus ligt op het versterken van sociale verbinding tussen medewerkers, aandacht voor wellbeing van medewerkers en ruimte voor het ontwikkelen van vakmanschap. In de komende weken zal het onderhandelingsresultaat ter stemming aan de leden van de vakorganisaties worden voorgelegd. Bij instemming van de leden wordt het onderhandelingsresultaat omgezet in een definitief akkoord.

Belangrijkste cao-afspraken:

  • Uitgebreider aanbod wellbeing faciliteiten.
  • Afspraken over balans tussen werk en privé inclusief betaald ouderschapsverlof, verruimd rouwverlof en recht op onbereikbaarheid.
  • Continue aandacht voor ontwikkeling vakmanschap.
  • Beperkte loonstijging, eenmalig 200 euro bruto en een Collectieve Maatschappelijke Uitkering gebaseerd op gerealiseerde duurzaamheidsdoelstellingen en het ING-bedrijfsresultaat.
  • Verlenging looptijd van het huidige Sociaal Plan met 1,5 jaar tot en met 30 juni 2024.

Wellbeing-programma uitgebreid

Het verbeteren van de mentale en fysieke gezondheid van medewerkers heeft al jaren hoge prioriteit binnen ING. Met de nieuwe cao breidt ING haar wellbeing-programma verder uit met een aantal nieuwe elementen zoals een vrijwillige tweejaarlijkse Health Check, rouwverlof op maat met een minimum van vijf dagen en administratieve ondersteuning van een mantelzorgmakelaar. Ook uitzendkrachten krijgen toegang tot diverse wellbeing activiteiten. Verder introduceert de bank negen weken 70% betaald ouderschapsverlof, zodat ouders meer betaalde vrije tijd krijgt om aan hun gezin te besteden.

Door de coronapandemie is het vinden van de juiste werk-privébalans misschien wel uitdagender dan ooit. Om medewerkers daarin beter tegemoet te komen wordt de eind 2020 afgeronde pilot ‘Onbeperkt verlof’ in de komende periode breder binnen de bank uitgerold. Daarnaast introduceert ING het recht op onbereikbaarheid buiten de overeengekomen werktijden. Met uitzondering van bijzondere (urgente) omstandigheden, waarvoor bereikbaarheid noodzakelijk is.

Excelleren in vakmanschap

De wereld en het werken veranderen continu. ING hecht veel waarde aan de continue ontwikkeling van medewerkers, zodat ze beschikken over de juiste vaardigheden om in hun vakmanschap te kunnen excelleren. Het Individual Development Plan (IDP) en de leerrekening blijven belangrijke instrumenten, die managers bij hun team onder de aandacht brengen.

Om commercieel concurrerend te blijven en de arbeidsmobiliteit te bevorderen, vindt ING het belangrijk medewerkers marktconform te belonen en niet (ver) daarboven. ING en de vakorganisaties hebben daarom een eenmalige en inschalige loonstijging afgesproken van 1,5 tot 3%. Medewerkers die lager in de salarisschaal zitten profiteren relatief meer dan medewerkers in het midden of daarboven.

ING vindt inzet voor de maatschappij en het klimaat onverminderd belangrijk en mobiliseert haar medewerkers om hierin een bijdrage te leveren. Zo krijgen zij de mogelijkheid om met behoud van alle arbeidsvoorwaarden twee werkdagen per jaar te besteden aan het inzetten van hun kennis en kunde bij maatschappelijke organisaties of onderwijsinstellingen.

Behaalde duurzaamheidsdoelstellingen 

Tot slot ontvangen medewerkers een eenmalige bruto-uitkering van 200 euro (bij fulltime dienstverband) en een Collectieve Maatschappelijke Uitkering, die gebaseerd is op gezamenlijk gerealiseerde duurzaamheidsdoelstellingen en het ING-bedrijfsresultaat. Deze uitkering varieert van 0,75 tot 2,25% van de salarissom.

Van Beek: “Het afgelopen coronajaar heeft laten zien wat het belang van wendbaarheid en flexibiliteit is. Dat geldt voor de organisatie, maar ook voor de cao. Daarom willen we deze afspraken samen met sociale partners continu blijven vernieuwen om te kunnen anticiperen op veranderende omstandigheden en behoeften van onze medewerkers. Alleen zo is ING in staat om dagelijks te werken aan kleine en grote innovaties die onze particuliere en zakelijke klanten vooruithelpen.”

Gerelateerde artikelen