Nieuw boek: De winst van purpose – aantrekkelijk voor klant, medewerker en resultaat

Nieuwe publicatie: De winst van purpose
In het nieuwe boek 'De winst van purpose', laten Henk Volberda en andere auteurs zien hoe je als onderneming 'het verschil kunt maken'.

Hoe kun je als onderneming bijdragen aan het aanpakken van sociaal-maatschappelijke en milieu-uitdagingen, zonder dat het ten koste gaat van je winstgevendheid? Daarover gaat het nieuwe managementboek ‘De winst van purpose: hoe ondernemingen het verschil kunnen maken’ van UvA-hoogleraar Strategic Management & Innovation Henk Volberda en anderen.

Zij constateren dat twee van de drie ondernemingen alleen op basis van economische motieven bestaan. In een tijdperk waarbij de negatieve impact van ondernemingen op de maatschappij onder een vergrootglas ligt, is het echter essentieel dat ondernemingen aantonen dat zij niet het probleem vormen, maar juist een belangrijk deel uitmaken van de oplossing om de wereld een stukje beter te maken.

Concurrentievoordeel dankzij purpose

Ondernemingen met een purpose kunnen een deel van de oplossing vormen, denken Volberda c.s. Dergelijke ondernemingen kiezen een maatschappelijk doel als fundament van de onderneming en stellen een winstgevend businessmodel daaraan ten dienste. Volberda: ‘Een meer purpose-gedreven benadering kan ondernemingen behoorlijk wat bieden, bijvoorbeeld in termen van innovatie, aantrekken en behouden van klanten en medewerkers, en ook winstgevendheid. Op die manier kan het dus een krachtige bron van concurrentievoordeel vormen, waar zowel de maatschappij als de onderneming zelf profijt van kan hebben.’

Purpose journey vormgeven

In hun boek leggen ze ook uit hoe ondernemingen een purpose kunnen ontwikkelen. Het boek bevat een door de auteurs ontwikkelde purpose map met verschillende paden (purpose journeys), waarlangs ondernemingen maatschappelijke doelstellingen kunnen realiseren met een winstgevend businessmodel op basis van intrinsieke motivatie (push for purpose) of onder druk van de omgeving (pull for purpose). Ook presenteren Volberda en collega’s in het boek een stappenplan dat managers handvatten biedt om de purpose journey in hun onderneming vorm te geven.

De bevindingen en adviezen in het boek komen voort uit een grootschalige survey en ongeveer 60 interviews met bestuurders, commissarissen en interne en externe stakeholders van toonaangevende Nederlandse ondernemingen: ABN-AMRO, Havenbedrijf Rotterdam, Heineken, KLM, NXP Semiconductors, Philips, Protix, PwC, Randstad en Shell.

Henk Volberda, Jatinder Sidhu, Pushpika Vishwanathan, Kevin Heij en Zahra Kashanizadeh: De winst van purpose: hoe ondernemingen het verschil kunnen maken (september 2022, Uitgeverij Mediawerf). Paperback, 214 pagina’s, € 29,50. ISBN 978 94 904 6394 6