Nieuwe sollicitatiecode NVP scherp op selectie via algoritmes

Staatssecretaris Van Ark ontving dinsdag de vernieuwde sollicitatiecode uit handen van commissievoorzitter Rini de Groot.

Bij inzet van datagedreven recruitment-methoden met behulp van AI of algoritmes dienen deze middelen transparant en gevalideerd te zijn. De mogelijke risico’s en tekortkomingen daarvan moeten ook duidelijk zijn voor de kandidaat.

Dit is één van de nieuwe bepalingen uit de sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en organisatieontwikkeling (NVP). De sollicitatiecode is bedoeld om zowel werkgevers als sollicitanten een eerlijk en transparant wervings- en selectieproces te bieden.

De vernieuwde sollicitatiecode is in samenwerking en overleg met de Stichting van de Arbeid, geactualiseerd en in overeenstemming gebracht met de HR-praktijk van werving en selectie van 2020.

Visitekaartje van de organisatie

De NVP Sollicitatiecode richt zich op ‘fair play’ bij de werving van een kandidaat. Voor organisaties blijft een goede behandeling van kandidaten ook van groot belang. De werving- en selectieprocedure is ook, onder de noemer van de Employer Branding, het visitekaartje van een organisatie, aldus de NVP. 

In de toelichting bij de vernieuwde sollicitatiecode schrijft de NVP dat een organisatie klanten en reputatie kan verliezen als bekend is dat zij er een slecht werving- en selectiebeleid op na houdt. Dit geldt volgens de vereniging ook voor werving- en selectiebureaus.

Discriminatie op de arbeidsmarkt 

Incidenten de afgelopen jaren op het gebied van discriminatie op de arbeidsmarkt en tijdens sollicitatieprocedures bevestigen het belang van het hanteren van de sollicitatiecode, aldus de NVP.

De geactualiseerde code werd op 3 maart 2020 door de NVP Sollicitatiecode-commissie overhandigd aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara van Ark.

Belangrijkste wijzigingen in de nieuwe NVP Sollicitatiecode
• van de sollicitant wordt geen salarisstrook van zijn huidige of vorige werkgever verlangd;
• het vermijden van eisen ten aanzien van persoonlijke kenmerken is scherper geformuleerd;
• bij inzet van sollicitatiebijeenkomsten maar ook video-sollicitaties mag de sollicitant om afwijking van de procedure vragen;
• bij inzet van data-recruitment zoals Artificiële Intelligentie of algoritmes dienen deze middelen transparant en gevalideerd te zijn en de mogelijke risico’s en tekortkomingen daarvan dienen duidelijk te zijn; tevens dient de zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te worden gewaarborgd;
• een zogeheten meeloopdag is toegestaan mits daarbij sprake is van een wederzijds belang en het redelijkerwijs niet leidt tot verkapte arbeid met loonwaarde;
• de formuleringen ten aanzien van het bewaren van sollicitatiegegevens zijn aangescherpt met het oog op de AVG-wetgeving