Noodopvang kinderen ouders met cruciaal beroep en kwetsbare kinderen

Net als tijdens de lockdown dit voorjaar komt er de komende weken noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en voor kwetsbare kinderen. 

Door het coronavirus zijn kinderdagverblijven, voorscholen, buitenschoolse opvanglocaties (BSO's), basisscholen en middelbare scholen gesloten. Deze situatie duurt in ieder geval van woensdag 16 december tot en met in ieder geval zondag 17 januari 2021. Er is noodopvang beschikbaar voor kinderen met minstens één ouder die een cruciaal beroep heeft en voor kwetsbare kinderen van wie de ouders een contract hebben met de kinderopvang. Ouders die geen gebruik kunnen maken van kinderopvang vanwege de sluiting kunnen een tegemoetkoming in de kosten tegemoet zien. 

Bij cruciale beroepen gaat het bijvoorbeeld om beroepen in de zorg, bij de politie of in de kinderopvang. Scholen en BSOs verzorgen tijdens schoolweken op hun eigen locaties noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen. Ze doen dit tijdens hun normale openingstijden. Zij bieden ook kinderopvang aan kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is. Tijdens de kersvakantie bieden BSO’s met een vakantierooster noodopvang aan kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met cruciale beroepen die al klant zijn bij de kinderopvangorganisatie.

De gastouderopvang blijft open, zodat kinderen (0-12 jaar) van mensen in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen hier terecht kunnen. Wel doet het kabinet de dringende oproep aan ouders om geen gebruik te maken van de gastouderopvang als dit niet absoluut noodzakelijk is.

Compensatieregeling

Het kabinet vraagt ouders die hun kind(eren) vanwege de afgekondigde maatregelen tijdelijk niet naar de kinderopvang kunnen brengen de factuur door te betalen. Ouders houden op deze manier recht op de kinderopvangtoeslag en behouden hun plek op de kinderopvang wanneer deze weer opengaat. Ouders krijgen voor deze periode een tegemoetkoming die de eigen bijdrage voor de kosten voor kinderopvang die zij zelf betalen (tot de maximum uurprijs) benadert. Het kabinet maakt hiervoor een regeling. Deze gaat gelden voor ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag, onder een gemeentelijke regeling vallen of de kosten voor kinderopvang geheel zelf betalen. Ook ouders die gebruik maken van noodopvang hebben recht op tegemoetkoming.

Meer informatie staat op rijksoverheid.nl. Hier vindt u ook een overzicht van cruciale beroepen.