Webinar NOW: veel vragen berekening omzetverlies

Advocaat arbeidsrecht Marita Hoogeveen legt uit hoe de NOW-regeling gaat werken.

Webinar gemist? Bekijk het hier alsnog 

Veel vragen, en een heldere uitleg van wat er bekend is rond de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Voor zo’n honderd ingelogde HR-professionals legde mr. Marita Hoogeveen tijdens het eerste webinar voor de CHRO Community uit wat de in het kader van de coronacrisis ingestelde NOW-regeling in de praktijk voor hun organisatie betekent.

BIj aanvang van het webinar zijn de details van de regeling nog altijd niet volledig bekend gemaakt door het kabinet. De regeling Werktijdverkorting (WTV) werd op 18 maart vervangen door de NOW. Marita Hoogeveen: “Want door de coronacrisis waren er op dat moment al enige 10 duizenden aanvragen voor werktijdverkorting. Daar was deze regeling niet op berekend. Het jaarlijkse gemiddelde schommelt daarbij rond 200 verzoeken.”

NOW-aanvragen sneller behandeld

Het kabinet heeft toegezegd dat de NOW-aanvraag eenvoudiger zal zijn én dat de behandeling sneller zal verlopen dan bij de WTV. “Daarbij gaat is het criterium niet langer de hoeveelheid werk die nog beschikbaar is, maar om het verwachte omzetverlies van de organisatie”, aldus de advocaat.  

Bovendien hoeven ondernemers niet aan te tonen in welke mate de coronacrisis heeft bijgedragen aan het omzetverlies. Hoogeveen: “En, anders dan bij de WTV, kan een NOW-aanvraag met terugwerkende kracht worden ingediend. Je kunt dus bijvoorbeeld in juni om compensatie voor de maand maart vragen. Ook kan nu al een aanvraag worden ingediend als het omzetverlies zich pas de komende maanden zal voordoen.”

Berekening van de te compenseren loonsom

En wat is de compensatie als het omzetverlies minder dan 20 procent bedraagt? luidt een van de vragen. Het heldere antwoord van de advocaat: “Simpel, dat is er géén recht op compensatie!” Vragen zijn er met name over de berekening van het omzetverlies en van de totale te compenseren loonkosten. Zo tellen voor het berekenen van de loonsom de flexibele arbeidscontracten wel mee, als de betrokken medewerkers in dienst zijn van de onderneming. Terwijl payroll- en uitzendkrachten niet worden meegerekend.

Een ander pijnpunt is dat derving van verwachte omzet moeilijk kan worden aangetoond: een bedrijf dat sinds vorig jaar met 25 medewerkers is gegroeid, kan zal een omzetverlies niet of maar heel moeilijk aannemelijk kunnen maken. Zo zijn er de beginnende horecaondernemers. “Die gaan vaak pas na drie jaar van investeren geld verdienen. ‘Nu wil ik cashen’, hoor je dan vaak. In die gevallen is het aantonen van omzetverlies om in aanmerking te komen voor de NOW-regeling heel lastig.”

Veel HR-professionals vragen zich verder af, wat gezien wordt als de te compenseren loonsom. Is die netto of bruto, en wel of niet inclusief werkgeverslasten? Volgens Hoogeveen is dat laatste wenselijk en waarschijnlijk, maar uitsluitsel hierover vanuit de overheid moet nog volgen. 
Andere onduidelijkheden onder de deelnemers betreffen het arbeidsrecht: mag je medewerkers in zware tijden, waarbij belangrijke projecten stil liggen, dwingen om vakantiedagen op te nemen? Dat mogen werkgevers dus niet, aldus Hoogeveen.

Temperatuur opnemen werknemers: niet toegestaan

Lastig vinden veel CHRO’s ook de strikte opstelling van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) tijdens de coronacrisis. De Nederlandse toezichthouder geeft expliciet negatieve antwoorden op vragen als ‘Mag ik als werkgever controlemaatregelen nemen, bijvoorbeeld de temperatuur van medewerkers opnemen?’ ‘Mag ik een zieke werknemer vragen naar corona-symptomen?’ ‘Mag ik registeren welke werknemers corona hebben?’ ‘Mag ik andere werknemers informeren over een besmette collega?’ ‘Moet een werknemer het aan de werkgever melden als hij/zij corona heeft?’

Nee, luidt steevast het antwoord van de Autoriteit Persoonsgegevens op deze vragen. Vreemd, vinden veel CHRO’s. Want tijdens een ernstige crisis als deze zou de volksgezondheid zwaarder moeten wegen dan de privacy van het individu. 

Gebrek aan kinderopvang 

Hoogeveen: “Als werkgever mag je dat allemaal niet vragen oordeelt de AP. Er is veel kritiek op die lijn van de toezichthouder. Redelijkheid kan nooit verkeerd zijn. Net als in die gevallen waarin medewerkers bijvoorbeeld niet normaal kunnen werken, wegens gebrek aan kinderopvang. Samen de lasten dragen, is de beste oplossing.”