Nu aan de slag met de leiders van morgen

Er zijn mensen op weg naar een leidende positie, die elke vaardigheid missen om mensen en organisaties aan te sturen. Wat doe je met hen?

Slecht management is een van de belangrijkste oorzaken van een negatieve stemming op de werkvloer en van een groot personeelsverloop. Toch schuiven de beste medewerkers vaak door naar een managementpositie terwijl ze daarvoor niet de juiste ervaring en vaardigheden hebben. Uit een Gallup-onderzoek bleek in 2014 al dat maar één op de tien medewerkers het in zich heeft om een goede people manager te worden. Meestal imiteren medewerkers de managementstijl die ze van hun eigen leidinggevende hebben gezien. En zo houden organisaties die niet investeren in leiderschapskwaliteiten en managementvaardigheden een vicieuze cirkel van slecht leiderschap in stand en dat leidt uiteindelijk tot serieuze problemen in het bedrijf.

Auteur Hette Mollema, Regional Director Benelux bij Workday

 

Het karakter van het werk verandert voortdurend en er woedt een hevige strijd om de beste talenten. Daarom moet je ook investeren in de fundamentele ontwikkeling van leiderschap op elk niveau in de organisatie – al vanaf de verse instroom van pas afgestudeerden tot en met de ervaren managers die al jaren voor de organisatie werken.

Creëer een lerende omgeving

Hoe kun je als organisatie je medewerkers helpen om de benodigde leiderschapsvaardigheden aan te leren? Ten eerste is het belangrijk dat opleidingsmogelijkheden en ontwikkelpaden echt in de organisatie verweven zijn. Zorg er bovendien voor dat medewerkers vanaf de start van hun carrière een duidelijk programma aangeboden krijgen, zodat ze direct hun leiderschapskwaliteiten kunnen ontwikkelen. Wat bijvoorbeeld goed werkt, zijn roulatieprogramma’s om medewerkers in verschillende rollen ervaring te laten opdoen binnen het bedrijf waardoor ze een beter en breder beeld van de carrièremogelijkheden krijgen.

Je hebt ook de meer gevestigde leiderschapsprogramma’s, zoals 3M’s 4-level experiential development programma. Dat richt zich op medewerkers in de verschillende fases van hun carrière en sluit aan op hun vaardighedenniveau en toekomstige mogelijkheden. De programma’s van 3M variëren in lengte van 3 maanden tot 12 maanden. Er komen allerlei zaken aan bod: van een ontdekkingsproces voor leiders, spot coaching, 3600 feedback tot en met een eindproject waarmee deelnemers moeten laten zien wat ze geleerd hebben en hoe ze die vaardigheden in de dagelijkse praktijk kunnen toepassen.

Slimme systemen voor slimmere HR

De technologie in het algemeen en de HR-systemen in het bijzonder blijven zich ontwikkelen. Dat betekent onder meer dat we steeds meer inzicht krijgen in de individuele prestaties van medewerkers. Als we de medewerkersdata goed benutten kunnen we de top performers al in een vroeg stadium onderscheiden. We krijgen dan ook inzicht in waarom zij succesvol zijn. Die kennis kunnen we weer gebruiken om persoonlijke carrièrepaden te verbeteren en om werving & selectie-activiteiten te optimaliseren.

Hoe slimmer de systemen worden, des te meer tijd managers hebben voor de ontwikkeling van medewerkers. Een onderzoek van eind vorig jaar laat zien dat managers in alle geledingen van een organisatie ruim de helft van hun tijd kwijt zijn met administratieve taken. De ontwikkelingen in artificial intelligence (AI) zullen er volgens het onderzoek toe bijdragen dat managers meer en meer hun handen vrij hebben voor het coachen en opleiden van medewerkers.

‘Emotionele intelligentie is een voorwaarde’

Sommige organisaties zetten in op individuele trainingprogramma’s waarbij medewerkers de ‘soft skills’ leren, zoals communiceren met collega’s, presenteren, onderhandelen en verwachtingmanagement. Aaron Feinberg is een bekende Amerikaanse coach en leiderschapstrainer die organisaties helpt om de emotionele intelligentie van medewerkers te vergroten – volgens hem is dat absoluut noodzakelijk voor echte leiders. “Een manager en leider moet zijn medewerkers kunnen motiveren, dat is een van zijn belangrijkste verantwoordelijkheden. Dat lukt je niet als je geen wederzijds vertrouwen en respect hebt opgebouwd door je emotionele-intelligentievaardigheden in te zetten. Je moet buiten jezelf gaan en je verplaatsen in hen”, aldus Feinberg. “Door actief te luisteren, open vragen te stellen en zelfbewustzijn aan te moedigen kom je achter de interne motivatie van je medewerkers en kun je hen helpen hun waarde te ‘verzilveren’.”

Als medewerkers hun persoonlijke leiderschapstijl en individuele capaciteiten ontdekken, worden ze zelf betere leiders en kunnen ze ook de mensen om hen heen betere leiders maken. Met gerichte trainingsprogramma’s – in groepen of individueel – en betere inzichten dankzij de technologie, kunnen we alle managers en medewerkers helpen om hun potentieel te benutten.

 

 

 

 

Gerelateerde artikelen