Nu bevestigt ook ABN AMRO: stimuleren van welzijn bevordert arbeidsproductiviteit

HRM weet het al jaren en nu dringt het ook door in andere geledingen: Beter personeelsbeleid helpt niet alleen bij langer vasthouden van personeel, maar draagt ook bij aan het verhogen van de arbeidsproductiviteit.

Werkgevers moeten meer inzetten op een hoger welzijn van hun medewerkers, stellen economen van ABN AMRO in een nieuw rapport. Ze wijzen op het structurele tekort aan arbeidskrachten in veel sectoren. Beter personeelsbeleid helpt niet alleen bij het werven en langer vasthouden van personeel, maar draagt ook bij aan het verhogen van de arbeidsproductiviteit.

Volgens ABN AMRO blijft de arbeidsmarkt voorlopig zeer krap, hoewel de economie sinds eind 2022 nauwelijks is gegroeid. De werkloosheid is slechts marginaal gestegen, van 3,5 naar 3,6 procent. Dat is nog altijd een zeer laag percentage, zeggen de deskundigen.

Vergrijzing rukt verder op

Door de vergrijzing zullen de personeelstekorten naar verwachting verder toenemen. De komende jaren gaat waarschijnlijk een aanzienlijk deel van de huidige medewerkers met pensioen. Dit speelt vooral in de transportsector. Meer dan drie op de tien medewerkers is daar momenteel 55 jaar of ouder.

“Dit is zorgwekkend, aangezien bijna de helft van de werkgevers in de transportsector nu al met een tekort aan arbeidskrachten kampt”, klinkt het bij de bank. Ook in de vastgoedsector, de industrie, de agrarische en foodsector telt het personeelsbestand relatief veel oudere krachten en zijn er nu al tekorten. In de Nederlandse economie als geheel bedraagt het aantal 55-plussers gemiddeld bijna een kwart van de werknemers.

Vergroten van het welzijn

ABN AMRO-econoom Albert Jan Swart meent dat een oplossing ligt in het vergroten van het welzijn van het personeel. Het gaat dan om beleid voor persoonlijke ontwikkeling, het verbeteren van de balans tussen werk en privé of het bieden van inspraak in zaken als werktijden. “Meer werkgeluk leidt tot hogere productiviteit en lager verzuim”, stelt Swart. Hij heeft de indruk dat veel bedrijven dit inmiddels ook inzien, al verschilt het beeld sterk per sector.

De knelpunten kunnen ook heel verschillend zijn. Zo is het volgens ABN AMRO in de industrie, transportsector en bouw erg belangrijk om personeel goed te trainen in het omgaan met mogelijke onveilige situaties. Dat kan ongelukken voorkomen en zo het welzijn van werknemers verbeteren. (ANP)