OESO positief over Nederland met kritische noten

De OESO noemt de economische vooruitzichten voor Nederland positief, maar vraagt aandacht voor investeren in vaardigheden van werknemers.

De omvang van de Nederlandse economie is weer op het niveau van voor de crisis en de groei is aangetrokken. Dit schrijft de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) in het OESO-landenrapport 2016. Plaatsvervangend secretaris-generaal Kapferer presenteerde het rapport aan minister Kamp van Economische Zaken.
Volgens de VVD-minister is Nederland “cum laude geslaagd” voor het tweejaarlijkse landen-examen van de OESO. Kamp: ‘De OESO is positief over de vele hervormingen die het kabinet heeft doorgevoerd. De Nederlandse economie groeit gematigd maar aanhoudend. We staan er goed bij voor de toekomst.’
Nederland meeste actieve hervormer
De OESO complimenteert Nederland met de hervormingen die zijn doorgevoerd sinds het vorige landenrapport van 2014. Van alle OESO-landen heeft Nederland de meeste actie ondernomen om de aanbevelingen van de OESO op te volgen. Nederland scoort ook het best op de zogenaamde “Product Market Regulation”-indicator: het ondernemersklimaat in Nederland is zeer stimulerend en de overheid werpt weinig belemmeringen op.
Meer leren op de werkvloer
Aandachtspunten noemt de OESO ook. Nederland is momenteel een van de vier meest innovatieve landen ter wereld, maar om die positie te behouden adviseert de OESO meer uitgaven voor innovatie. De OESO noemt het niveau van vaardigheden van Nederlanders hoog en adviseert veel aandacht te houden voor onderwijs. 
Minister Kamp: ‘Werknemers hebben inderdaad steeds nieuwe vaardigheden nodig, bijvoorbeeld omdat steeds meer taken worden geautomatiseerd. Traditioneel kijken we dan naar het onderwijs. Maar 96 procent van alles wat we leren gaat informeel, op de werkvloer. Dit soort leerprocessen moeten we verder bevorderen.
Het snel groeiend aantal zelfstandigen zonder personeel maakt de economie concurrerender en flexibeler, maar de OESO wijst op risico’s bij arbeidsongeschiktheid en pensioenvoorziening. Minister Kamp hierover: ‘Verreweg de meeste zzp’ers zijn gelukkig met hun loopbaan en willen hun eigen risico’s managen. We moeten oppassen dat we hen niet dwingen zich aan te passen aan oude instituties.’