Aantal vrouwelijke commissarissen kan sterk stijgen

De NCD en DirectorInsight hebben onderzocht hoe snel beursgenoteerde bedrijven in staat zouden zijn de 30 procent norm voor vrouwelijke commissarissen te implementeren. 

Uit het onderzoek is gebleken dat van de 75 beursgenoteerde bedrijven er in de komende 2 jaar al 57 aan de norm zouden kunnen voldoen (nu 27). De resterende 18 zouden uiterlijk 2021 de norm kunnen halen.

In elk onderzoek wordt bevestigd dat een goede mix van mannen en vrouwen aan de top tot betere resultaten leidt. Om dat te bereiken werkt de NCD, samen met Topvrouwen.nl, actief aan een grotere bewustwording met betrekking tot diversiteit aan de top. Het bevorderen van de benoeming van meer vrouwen aan de top maakt daar onderdeel van uit. In het gezamenlijke onderzoek heeft DirectorInsight inzichtelijk gemaakt in welke mate de 75 beursgenoteerde bedrijven in Nederland in staat zijn op korte termijn de 30 procent norm voor vrouwelijke commissarissen waar te maken.

Daarbij blijkt dat momenteel van de 453 RvC posities er 302 door mannen en 113 door vrouwen worden vervuld. Bij 27 van de 75 beursgenoteerde bedrijven is al sprake van 30 procent vrouwen in de RvC. Indien de nieuwe richtlijn van de Corporate Governance Code om een (mannelijke) commissaris na 8 jaar te vervangen wordt benut door er een vrouwelijke commissaris voor in de plaats te benoemen kan dat aantal de komende 2 jaar groeien van 27 naar 57 bedrijven. Uiterlijk 2021 zouden alle beursgenoteerde bedrijven aan de 30% norm kunnen voldoen.

“Door aan de top het voorbeeld te geven neemt de kans toe dat ook in de laag eronder, dus op Raad van Bestuur en Directie niveau, meer vrouwen worden benoemd”, zo meent Gerard van Vliet, woordvoerder en directeur van de NCD. Hij dringt dan ook aan op het benoemen van vrouwen bij het ontstaan van vacatures.

Wat de NCD betreft zijn er meer dan genoeg geschikte kandidaten, onder anderen met behulp van de database van Topvrouwen.nl, maar is het wel zaak het aantal potentiële vrouwelijke kandidaten voor topposities sterk uit te breiden: “Bedrijven moeten vroegtijdig beginnen met het zoeken van vrouwelijk talent en ze actief te betrekken bij het besluitvormingstraject. Dat kan door stages aan te bieden, maar ook door een RvC tijdelijk uit te breiden met het oog op toekomstige opvolging. Het laatste wat we willen is noodbenoemingen om op papier maar aan de 30 procent norm te kunnen voldoen. Kwaliteit moet voorop blijven staan”.

Het onderzoek is hier te downloaden.

Gerelateerde artikelen