Onderzoek: haast en desinteresse ergeren kandidaat bij sollicitatie

Hoewel veel organisaties moeilijk goed personeel kunnen vinden, merken kandidaten dat lang niet altijd aan het sollicitatiegesprek.

De twee grootste ergernissen tijdens het sollicitatiegesprek blijken onder alle opleidingsniveaus dezelfde: een haastig gesprek en een gebrek aan interesse van de gesprekspartner. 

Dit schrijft Intelligence Group in een rapport. Het onderzoeksbureau vroeg aan zo’n 3000 kandidaten met uiteenlopende opleidingsniveaus waar ze zich tijdens een sollicitatiegesprek aan stoorden.

Slechte voorbereiding gesprek

Andere ergernissen blijken samen te hangen met het opleidingsniveau van de kandidaat. Zo leidt bij hbo’ers en wo’ers een slechte voorbereiding van de gesprekspartner tot bovengemiddelde ergernis. 

Voor wo’ers geldt dat zij zich ook bovenmatig storen aan onduidelijkheid over het vervolg van de sollicitatieprocedure. Te laat arriveren van de gesprekspartner is iets waar hbo’ers en wo’ers zich duidelijk minder aan storen.

Vmbo’ers ergeren zich meer dan gemiddeld aan ongepast taalgebruik en storen zich juist minder vaak dan gemiddeld aan een slechte voorbereiding van de gesprekspartner. Dat laatste geldt in mindere mate ook voor mbo’ers.  

Die storen zich wel weer meer dan gemiddeld aan het te laat arriveren van de gesprekspartner en het vaak onderbroken worden tijdens het praten. 

Verschillen tussen man en vrouw

Kijken we naar het geslacht van de kandidaten, dan zien we ook enkele opmerkelijke verschillen. Zo storen vrouwen zich bovenmatig aan ongepast taalgebruik, terwijl mannen zich meer dan gemiddeld storen aan een gesprekspartner die indruk probeert te maken.
 
Vrouwen storen zich ook meer dan mannen aan een gebrek aan interesse van de gesprekspartner, het vaak onderbroken worden tijdens het praten, onduidelijkheid over het vervolg van de procedure en het vermijden van oogcontact.

 

Gerelateerde artikelen