Onderzoek: werkgevers en werknemers denken anders over diversiteit

Onderzoek: werkgevers en werknemers denken anders over diversiteit
Zowel werkgevers als werknemers vinden dat discriminatie op de werkvloer een probleem is. Werkgevers denken daarbij vooral aan leeftijd en geslacht, werknemers vinden dat met name afkomst een rol speelt bij discriminatie. Dat komt naar voren uit de Discriminatie Arbeidsmonitor van de Nationale Vacaturebank.

Bijna de helft van de Nederlandse werkgevers heeft geen diversiteitsbeleid. De bewustwording onder werkgevers over discriminatie lijkt wel toe te nemen. In 2020 erkende ruim 40 procent van de werkgevers discriminatie als een probleem, dat is nu ruim 60 procent. De meerderheid van de bedrijven verwacht dat discriminatie de komende drie jaar een cruciaal agendapunt zal zijn.

Medewerkers met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse achtergrond vinden diversiteit op basis van afkomst het belangrijkst. Dat is bijna dubbel zo veel als medewerkers met een Nederlandse achtergrond. Van de Nederlanders met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse achtergrond heeft 40 procent de ervaring dat ze werden beoordeeld op afkomst. Ook benadeling tijdens de sollicitatie op grond van seksuele voorkeur komt naar voren in het onderzoek. Mannen hebben hier naar eigen zeggen veel vaker last van dan vrouwen.

Op de werkvloer vindt discriminatie vaak plaats door een ongepaste opmerking of grap, volgt uit het onderzoek. De opmerkingen en grappen gaan vooral over uiterlijke kenmerken, leeftijd en afkomst. Ruim een derde van de werknemers die wel eens discriminatie heeft ervaren, ondernam hier geen actie op. Ruim de helft van de werknemers is mondig genoeg om er wel wat van te zeggen.