‘Oneerlijk, onbetrouwbaar’: zo oordelen kandidaten over AI in werving- en selectieprocedures

Sollicitanten vinden dat AI-gestuurde werving minder eerlijk en betrouwbaar is dan wanneer mensen kandidaten kiezen. Terecht volgens onderzoekers.

Sollicitanten ervaren de algoritmische besluitvorming in het AI-gedreven wervingsproces als minder eerlijk dan wanneer de werving volledig door mensen wordt uitgevoerd. Dit blijkt uit een onderzoek dat werd uitgevoerd door de National University of Singapore Business School, het International Institute for Management Development en de Hong Kong Polytechnic University. Hiervoor zijn 1.000 mensen van verschillende nationaliteiten ondervraagd.

Volgens het onderzoek vonden de sollicitanten het proces eerlijker wanneer een mens betrokken was bij het screenen van cv’s en het besluitvormingsproces dan wanneer het AI-gestuurd was. Zelfs kandidaten die werden aangenomen na een AI-gestuurd wervingsproces waren die mening toegedaan.

Ongevoelige computer

Het wantrouwen van de kandidaten tegenover AI werd toegeschreven aan “het onvermogen van AI om de unieke kenmerken van kandidaten te identificeren, in vergelijking met menselijke recruiters die beter in staat zijn om kwalitatieve informatie te evalueren die elke kandidaat uniek maakt”, aldus de auteurs van het onderzoek.

Een deelnemer aan het onderzoek zei zelfs: “Ik heb het gevoel dat een computerprogramma een kandidaat voor een baan niet zo goed zou kunnen kiezen als een mens dat zou kunnen. Ik heb het gevoel dat de emoties die ik in het solliciteren heb gestoken voor niets zijn geweest, omdat computers niet op dezelfde manier met emoties kunnen omgaan als mensen.”

Terechte kritiek

De klachten van de sollicitanten zijn grotendeels terecht, vinden de onderzoekers. Uit het onderzoek bleek dat AI-gebaseerde processen belangrijke kwaliteiten over het hoofd kunnen zien en mogelijk goede kandidaten kunnen uitsluiten. Het populaire idee dat algoritmes altijd eerlijkere evaluaties van kandidaten zouden geven en menselijke vooroordelen zouden elimineren klopt volgens hen dus niet.

Professor Jayanth Narayanan van de business school aan de Universiteit van Singapore zei: “Hoewel AI alle taken kan automatiseren die traditioneel door HR worden gedaan, kan het niet het menselijke contact en interacties vervangen. Wij hopen dat ons onderzoek organisaties kan helpen om voorzichtig te zijn bij het toepassen van AI in hun HR-wervingsprocessen.”

Het onderzoek is gepubliceerd in het Journal of Business Ethics.